NEC til PET

Flytningen af i alt cirka 150 mand fra Rigspolitiets særlige efterforskningsenhed (NEC) til PET sker rent administrativt og skal derfor ikke behandles i Folketinget. { Med flytningen kommer PET til at efterforske almindelig kriminalitet som blandt andet hvidvaskning af penge og anden grænseoverskridende kriminalitet, som kan have forbindelse til terror. { Ifølge PET-chef Lars Findsen skal følgende folk flyttes til PET: } Antiterrorstyrken (AKS) på cirka 75 folk. Styrken skal fremover træne og dele stabsfunktion med livvagterne i PET. Det sparer penge, og så kan de også bruges til andre opgaver. Ifølge Lars Findsen har de for eksempel evnen "til at grave sig ned i en græsplæne og observere i tre dage". } 20 mand fra observationsgruppen flyttes til PET. Det er et ressourcekrævende område, og PET kan godt bruge flere folk. } 10 mand fra den tekniske afdeling. Det giver en besparelse at samle dem. } 10 mand fra den særlige enhed, som for eksempel tager sig af vidne-beskyttelse. } 20 mand fra rejseholdet. Skal bruges til at forstærke PET i de sager, som bliver til egentlige politisager. PET brugte for eksempel syv mand til almindeligt politi- arbejde forud for terror- sagen, som i øjeblikket kører i Glostrup. } 15 mand fra analyse-enheden, som skal arbejde med international kriminalitet.