EMNER

Ned til 16 år

Dansk Folkepartis folketingsmedlem Morten Marinus er modstander af sænkelsen af valgretsalderen fra 18- til 16 år.

Det gav han udtryk for (16.11). Morten Marinus mener, at grunden til, at regeringen går ind for en sænkelsen af valgretsalderen, skyldes, at de unge under 18 år overvejende stemmer på de røde partier. Men det er vel ikke derfor, at DF ikke går ind for at sænke valgretsalderen? Hvis man som 13-årig kan få arbejde og dermed er gammel nok til at betale skat, og hvis man som 15-årig kan straffes med fængsel, er man vel også gammel nok til at stemme. Ved sidste kommunalvalg i 2009 havde hver fjerde kommune valgt at afholde prøvevalg for de 16-17-årige. Her var valgdeltagelsen landsgennemsnitligt 17 pct. Det er ikke tilfredsstillende, men lad os da i stedet se det som en hæderlig start. Stemmeprocenten landsgennemsnitlig ved sidste kommunalvalg lå på 65,8 pct. Det er heller ikke tilfredsstillende og oveni købet den laveste stemmedeltagelse i 35 år. En reduktion af gennemsnitsalderen er omkostningsfri for samfundet, og en styrkelse af demokratiet. Ved at give de unge stemmeret, giver vi dem også ansvar for samfundet og dermed bliver politikerne i fremtiden også er nødt til at tage hensyn til de 16-17-årige vælgere. De unge har ret til at blive hørt og til at deltage i demokratiet. Vi mener, at Margrethe Vestager' drøm om en sænkelse af den nuværende valgretsalder fra 18 til 16 år bør realiseres.