Nederlag for klimaet

TOPMØDE:COP17-mødet var desværre et nederlag for klimaet. Resultatet blev, at verdens største udledere af CO2 ikke behøver at gøre noget før 2020. Nu skal vi håbe på at vi kan præge verden via det gode eksempels magt.