EMNER

Nederlag til det sociale Europa

Forleden genvalgte EU-parlamentet José Manuel Barroso som EU-Kommissionens formand.

BARROSO:Forleden genvalgte EU-parlamentet José Manuel Barroso som EU-Kommissionens formand. De danske medlemmer fra Venstre og Konservative stemte for og udstillede dermed deres strategi for EU: De sætter de frie markedskræfter før mennesker og miljø. Barroso har i de forgangne fem år været talerøret for, at de fri markedskræfter står over alt andet. Ligesom han har været en tro væbner for de store industrier såsom bilfabrikkerne og kemikalieproducenterne. Når vi i EU-parlamentet har lavet regler og love, der skal sikre bedre arbejdstagerrettigheder og mere bæredygtighed i forhold til miljøet, har han været imod næsten hver gang. V og K's kandidater til EU-parlamentet lovede i valgkampen vælgerne, at de skam ville kæmpe for, at danske arbejdspladser ikke flyttede til udlandet. Alligevel valgte de som en af deres første gerninger Barroso som kommissionsformand - på trods at han intet har gjort for at dæmme op for denne form for social dumpning. Vi socialdemokrater forventer selvsagt ikke, at de borgerlige politikere skal vælge en rød kandidat. Det giver sig selv. Men der må da have været bedre bud end Barroso. Og selv hvis der ikke var, hvorfor benyttede man så dog ikke valget her som en mulighed for at sætte krav? Hvorfor i al verden bakkede man fra V og K ikke op om det socialdemokratiske krav om, at det i fremtiden ikke skal være muligt for tyske slagterier at importere polske kolonne-arbejdere, så de kan udkonkurrere de danske slagterier på usolidarisk vis? Svaret er nok simpelt; i virkeligheden ønsker V og K et EU, hvor det er de frie markedskræfter, der bestemmer alt. De siger det bare ikke så højt.