Nedfræsning af ral på stranden dur ikke

Første forsøg med ralfjernelse på badestrande gav ikke det ønskede resultat

Kystsikring 1. december 2002 07:00

FJERRITSLEV: Det første forsøg med en metode til at fjerne ral fra Han Herreds badestrande gav ikke det ønskede resultat. Arbejdsgruppen, der er nedsat af Fjerritslev Kommune og Brovst Kommune sammen med relevante myndigheder og organisationer, har på et møde konkluderet, at et forsøg ved Tranum Strand, hvor det øverste lag af større sten blev fræset ned under sandlaget, ikke var vellykket. - Ved det første regnvejr forsvandt sandet ned mellem småstenene, og så er man jo lige vidt, siger turistchef Jens Borre, Fjerritslev, der er med i arbejdsgruppen. Der skal nu gøres et nyt og mere radikalt forsøg, denne gang ved Slettestrand. Det vil ske i løbet af december, oplyser turistchefen. - Vi har lidt travlt, for vi skal meget gerne have fundet en løsning til næste turistsæson, understreger han. Det er specielt ved Tranum Strand, Slettestrand og Klim Strand, der er et problem med store raldynger på stranden. De gør livet surt for badegæsterne, som må bruge fodtøj for at komme til strandkanten, og fra flere overnatningssteder fortælles, at de stenede strande ligefrem jager gæsterne væk. Nyt forsøg går dybere Der bliver taget en anden teknik i brug, når det nye forsøg finder sted ved Slettestrand. - Vi har spurgt Bejstrup Maskinstation, hvad de har af egnet udstyr, og det næste bliver nok et forsøg med en stennedlægger, som ellers bruges til kartoffelmarker, oplyser Fjerritslev Kommunes tekniske chef Peter Laursen. - Den flytter stenene ned i 40 cm's dybde, og så må vi se om det er tilstrækkeligt. Arbejdsgruppen er enig om, at det vil være tidsspilde at søge om lov til at fjerne ral fra stranden, da ingen tror på, at en tilladelse vil gå igennem, blandt andet fordi området ved Slettestrand ligger i et internationalt beskyttet naturområde. - Vi ved godt, at turisterhvervet gerne ser at raldyngerne bliver fjernet helt fra stranden, og at der også er en værdi i materialet, men den løsning er der ingen fornuft i at arbejde videre med, fastslår Peter Laursen. Ren stenstrand ved Klim Brød.9.u-indryk:Ved Klim Strand gælder det særlige forhold, at der er meget massive stendynger på stranden. Der er langt ned til sandet, og derfor kan stennedlægning ikke umiddelbart bruges. - Der kan måske bruges en form for sandfodring oven på stenene, men det er også noget, der skal overvejes og arbejdes videre med, siger Peter Laursen. - Foreløbig forsøger vi os frem med de enkleste og billigste løsninger. Med i arbejdsgruuppen er, udover teknikere og turistcheferne fra de to kommuner, Hanherred Statsskovdistrikt, Kystinspektoratet og Nordjyllands Amt, og Danmarks Naturfredningsforening i Fjerritslev er også inviteret med i arbejdet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...