Børnepasning

Nedladende

I foråret åbnede BUPL Nordjylland dørene til et arrangement målrettet vuggestuepædagogerne, og som bar titlen "Ingen tid til tilknytning i vuggestuen?".

Arrangementet var et fyraftensarrangement, hvor pædagogerne ud over at møde kollegaer, også kunne høre et meget interessant oplæg ved Ole Henrik Hansen, som er cand. pæd., ph.d. studerende og ansat i forskningsenheden Barndom, læring og didaktik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Oplægget tog udgangspunkt i den selvsamme undersøgelse af otte vuggestuer, som lige nu, hjulpet godt på vej af socialminister Benedikte Kiær, fremføres i diverse medier som selve beviset for, at "hippiepædagogikken" dagligt fejler i ikke at sikre børnene tilstrækkelig voksenkontakt. BUPL Nordjylland oplever en dyb kløft mellem den viden, der er at hente i Ole Henrik Hansens undersøgelse, og den måde Benedikte Kiær synes at generalisere alt pædagogisk arbejde i vuggestuer til at være "hippiepædagogik". En profession, også pædagogprofessionen, og dennes vidensgrundlag skal fortsat udvikles og udvides. Professionsudøvernes viden skal opdateres og praksis opkvalificeres. Sådan er det at være professionel. Derfor er al den forskning, der foregår i og om institutioner et velkomment bidrag. Vi har, i BUPL Nordjylland, interesseret os meget for den omtalte undersøgelse af Ole Henrik Hansen. For den peger på nogle sandsynlige forhold for at drive vuggestuepædagogik af høj kvalitet. F.eks. peger den på ledelse og organisering som værende af meget stor betydning. Undersøgelsen kunne derfor tænkes at anspore til investeringer i retning af fortsat at kvalificere ledelse gennem uddannelse og fortsat udvikling af forskellige ledelsesfunktioner, snarere end at lave en håndfuld nye politiske krav, som skal forvaltes. En anden tilgang til undersøgelsens resultater kunne være at se den som et bidrag ind i den viden, som ligger om den pædagogiske profession og praksis. Ole Henrik Hansen præsenterer relationen og tilknytningen til den voksne som det aller væsentligste for barnet og for læringen - på den måde hænger nærværende kontakt til en pædagog og læring sammen. Det underbygger Ole Henrik Hansen blandt andet ved hjælp af hjerneforskningen. Hans undersøgelse peger på, at denne tilknytning ikke er tilstrækkelig i hovedparten af de undersøgte vuggestuer. Lad da vuggestuepædagogerne få del i den viden, ligesom de skal have del i al mulig anden viden, som kan udvide deres perspektiv og anspore til udvikling. Lav flere kurser for vuggestuepædagogerne, lav relevant efter- og videreuddannelse. Viden udvides og udvikles, det skal professionsudøvernes tilgang til praksis også, sådan er det at være professionel - men det sker lettere gennem udvikling af praksis i fællesskab og gennem adgang til viden. Det sker ikke ved at skælde vuggestuepædagogikken ud, kalde det pædagogiske arbejde for "hippiepædagogik" og tale om nye krav uden investeringer. Pædagogerne vil i kraft af deres valg af erhverv børnene det bedste, og de knokler for at være professionelle - det skaber ikke grobund for udvikling at bruge nedladende vendinger overfor en gruppe, som faktisk gør det bedst mulige med det forhåndenværende. Uanset hvordan resultatet af Ole Henrik Hansens undersøgelse læses, så skal der investeringer til. Og investeringen eller tilførslen af ressourcer kan være andet end normering, f.eks. viden, efter- og videreuddannelse, udvikling af ledelse og af organiseringen generelt, supervision, konsulentbistand med videre. Ressourcer er mange ting, men desværre ikke noget området har meget af.