Lokalpolitik

Nedlæg amterne og glem snak om regioner

Da Strukturkommissionen fremlagde modeller for en fremtidig kommunal - og amtsstruktur, var der en model, som blev glemt. Det var modellen, der "talte for" nedlæggelse af amterne og større kommuner.

Opgaverne, som nu ligger hos amterne, skulle fordeles hos kommunerne og centraladministrationen. Jeg spørger nu mig selv, hvorfor denne model blev fejet væk uden debat? Jeg mener, at de kommende regioner blot er nye amter. Måske bliver regionernes form en anden end amternes, men i bund og grund bliver det vel samme ting. På basis af denne betragtning mener jeg desuden, at regionerne - ligesom amterne er det nu - vil blive et unødvendigt bureaukratisk lag af vores offentlige sektor. Lad os goere den offentlige sektor mere overskuelig. Nedlæg amterne og glem alt om regioner.