Nedlæg det

ÆLDREPLEJE/HJEM:Marian Geller (28.10.), lige meget om det er minuttyranni eller hjemmehjælp hver tredje måned, så viser det tydeligt, at kommunerne har udspillet deres rolle som offentlige ældreplejere. Det er så uhyggeligt dyrt og så ringe som ingenting. Nedlæg det. Alle gamle, der bor i eget hjem, har råd til at betale for en time privat hjælp og endda med udsigt til at få gjort ordentligt rent. Og nu I er ved det, nedlæg alle plejehjem. De er så gammeldags, som de kn være, at blive ved med at sætte gamle i bure på ét sted. De skal blive i deres egne hjem og blive indlagt på sygehusene. Hvis Geller vidste, hvor mange gamle der i dag dør en smertefuld død på plejehjemmene i hænderne på uprofessionelle hjælpere, så ville de ikke blive ved med at vende det blinde øje til. De gamle er i dag prisgivet i det koldeste og dovneste fabrikssystem.