Nedlæg ikke en succes

Hvorfor nedlægge en ordning, som forbrugerne er glade for, og som samfundet tjener godt på? Spørgsmålet er desværre igen blevet aktuelt i kølvandet på regeringens planer om at nedlægge den populære ordning i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger. Planerne skyldes uden tvivl, at regeringens skattelettelser bliver dyre og skal betales, men der er ingen fornuftige grunde til at bruge hjemmeservice som malkeko. For det første har Erhvervsministeriet selv for to år siden regnet ud, at ordningen er en god forretning for samfundet. Der spares udgifter til dagpenge, fordi flere kommer i arbejde. Samtidig bliver der mindre sort arbejde, og sidst giver ordningen øgede skatteindtægter. For det andet har ordningen været godt til at hjælpe de såkaldte svage medarbejder ind på arbejdsmarkedet. Mange af de ansatte i hjemmeservicebranchen er mennesker, der ellers vil have svært ved at få forfæste på arbejdsmarkedet. Og for det tredje er det især de ældre og børnefamilierne, der har glæde af ordningen og dermed fået en mindre travl hverdag. Uden tilskud skal de selv i gang igen - det viser vores erfaringer med sidste års nedskæring af ordningen, hvor al havearbejde forsvandt ud af ordningen. Opfordringen til politikerne er derfor klar . Lad være med at nedlægge en succes Casper Black informationschef, Håndværksrådet, Islands Brygge 26, København S.