Lokalpolitik

Nedlæg kommune

Efter "TV 2-dok."s afsløringer af løgn og bedrageri omkring tvangsfjernelser af børn, begået af embedsmænd i Farsø Kommune og kommunalpolitikere med borgmester H.O.A. Kjeldsen i spidsen, kan jeg kun sige én ting: Farsø Kommune bør nedlægges som selvstændig kommune øjeblikkeligt. Sagen om Peter Brixtofte og Farum Kommune er jo det rene barnemad i forhold til inkompetence m.m. hos politikerne i Farsø Kommune. Annli Kaldahl Mølleskoven 28, Gustrup, acme@mail1.stofanet.dk