Lokalpolitik

Nedlæg regioner

Den snart forgangne periode for de første år med regionerne viser med alt tydelighed, at det vil være uansvarligt at fortsætte dette overflødige ekstra led i den administrative forvaltning.

Derfor bliver virkelighedens Danmark at få startet en afvikling i den nye periode. Den konservative grundtanke har med stor tilfredshed slået igennem ved at nedlægge amterne og det vigtigste kompetenceområde – sundhedsområdet – er alt for vigtigt et område at overlade til disse regioner. Det har rent ud sagt været en fiasko med brug af overflødige skattekroner. Sundhedsområdet er for betydningsfuld, at overlade til regionerne i et lille land som Danmark. Jeg er ganske givet overbevist om, at det hurtigt vil vise sig et flertal på Christiansborg, der ønsker at nedlægge regionerne. Det er et begrænset arbejdsområde regionerne har, og derfor er den optimale løsning at få startet en fornuftig afvikling af dette overlødige administrative led. Venstre var også modstander af nedlæggelsen af amterne, men alt modnes og til sidst forstod også Venstre nødvendigheden af den konservative tanke om at fjerne disse amter. Det vil også ske med regionerne. Som regionsrådsmedlem og som folketingskandidat vil jeg give fuld skrue for at starte denne afvikling. At afvikle regionerne er en nødvendighed. Det skal vi sige ærligt. Alt andet vil være at bilde befolkningen noget ind.