Lokalpolitik

Nedlæg regionerne

Der er ingen sammenhæng i den struktur, der er mellem stat og regioner. Regionernes eneste formål er stort set sundhedsvæsenet i Danmark. Det er vel nok den dyreste administration i nogen dansk institution.

Fem regioner med flere hundrede politikere og embedsmænd. Hvad koster det ikke i forskellige udgifter til løn, bygninger med mere? Hvad kunne vi ikke få af sundhedspleje for de penge? Men hvad får vi for pengene? Uansvarlighed ud over alle grænser. Alle skyder ansvaret fra sig. Det tidligere Ringkøbing Amt afleverede fem velfungerende sygehuse, som befolkningen var trygge ved og havde tillid til. Efter forvandlingen fra amter til regioner, lever borgerne i en konstant utryghed, trods det at sygehuspersonalet knokler alt, hvad de kan. Nedlæg regionerne nu, inden der bruges endnu flere penge på bygninger og andet overflødigt og ikke om fire år. Det er jo ikke et spørgsmål om regionerne bliver nedlagt, men om hvornår. Lad folketinget og kommunerne deles om det politiske ansvar, derved komme beslutningerne nærmere borgerne og ansæt en direktion for det totale sygehusvæsen i Danmark samt chefer for hver enkelt afdeling. Giv vedkommende en ordentlig løn og fyr vedkommende, hvis varen ikke leveres. Kun ved at se samlet på sygehusstrukturen på tværs af de nuværende regioner samt at bringe kommunerne ind i arbejdet, kan man opnå det optimale. Hvordan undgår man at hente udenlandske sygeplejere og bruger millioner på at opgradere dem til danske forhold, for derefter at sende dem hjem igen, fordi vi ikke har råd til at beholde dem? Hvordan kan man finde på, at igangsætte et stort byggeri i Gødstrup, men ikke har penge til personale? Hvordan er det ikke i andre regioner, kun med et samlet ansvar og lidt langtidsplanlægning kan man komme den slags til livs? Hvad er det, man har gang i nu med hensyn til kodesystemet? Plej de ældre så dårligt som muligt, sæt kryds ved de dårlige liv, der ikke skal forsøges reddet og lad dem dø i glemsel, så skaffer vi os af med problemerne. Regionerne har vist deres utilstrækkelighed. De bør nedlægges hellere i dag end i morgen, og det har hele tiden været Fælleslistens opfattelse at regionerne er et fejlskud og nu er også et stort flertal af befolkningen af samme opfattelse.

Forsiden