Hospitaler

Nedlæg regionerne

Det nordjyske regionsråd, som reelt ikke er meget andet end en 41 mand stor sygehusbestyrelse, har ført bevis for, at opgave- og strukturreformen ikke fungerer i praksis.

Den store ”bestyrelse” bør snarest muligt erstattes af en professionel sygehusbestyrelse. Snarest muligt er i denne sammenhæng ved udgangen af 2009. Med andre ord: Danmarks fem regioner bør nedlægges nytårsmorgen 2010. I stedet bør sygehusvæsenet i Danmark styres af tre bestyrelser; én i Jylland, én på Fyn og én for Sjælland inklusive hovedstaden. Det er også mere i overensstemmelse med, hvad Det Konservative Folkeparti foreslog i forbindelse med opgave- og strukturreformen. På baggrund af den hovedløse beslutning, som et ikke særlig stort flertal af de 41 medlemmer af det nordjyske regionsråd har truffet, må Folketinget ændre tingenes tilstand. Beslutningen der blev truffet, rummer en modernisering af Aalborgs gamle, nedslidte og indeklemte Sygehus Nord for 100 millioner kroner. Det kommer ikke til at ske bare én gang, men igen og igen over den næste halve snes år. Det er at smide penge ud af vinduet. Og pengene – hvor skal de komme fra? Dem har Regionen ikke engang. Statskassens skal betale med skatteyderkroner! Det er mit håb, at regeringen med indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Thor Pedersen spidsen sætter en stopper for denne økonomiske galimatias. En del af beslutningen vedrørende fremtidens sygehusvæsen er også at bygge nyt i Himmerland for hen ved halvanden milliard kroner – statskroner vel at mærke. Vent og se: halvanden milliard slår såmænd nok slet ikke til, hvis planen overhovedet får det blå stempel af den regering, der skal betale gildet. For det er intet mindre end et gilde, flertallet i regionsrådet er i færd med at forberede. Forhåbentlig kan politikerne på Christiansborg se det hele lidt mere fra oven. Jeg håber inderligt, at de kan se det rent ud sagt tåbelige i at bygge nyt sygehus for milliarder af kroner kun 22 kilometer nord for det halvstore sygehus i Randers. Et kendetegn ved den siddende regering er økonomisk ansvarlighed. Derfor bør regeringen med et flertal i Folketinget i ryggen forhindre, at statskassen lænses for halvanden milliard kroner eller mere – samtidig med, at nye, funktionsduelige bygninger på Danmarks bedste sygehus Farsø Sygehus ad åre bliver forvandlet til en skamstøtte over ”den store sygehusbestyrelses” økonomiske uansvarlighed. På baggrund af Regionsrådets beslutning, som vist ikke findes ringere i nogen anden af de fire øvrige regioner, bør valget til et nyt regionsråd i november 2008, afblæses. Amatørerne skal erstattes af professionelle. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor galt det ville være fat, hvis det erhvervsliv, der danner grundlag for landets gode økonomi, havde sådan en flok amatører på kuskesædet.

Forsiden