Lokalpolitik

Nedlæggelse af 10. klasse - en fuser

BUDGET:Borgmesteren var så venlig på sidste byrådsmøde at læse et enkelt afsnit op fra Socialdemokraternes nye debatoplæg om uddannelsespolitik. Borgmesteren glemte desværre samtidig at orientere om den borgerlige regerings henstilling til kommunerne om at overveje de økonomiske fordele ved at lave større skoler. Det er helt i orden med debatoplæg fra både højre og venstre, men jeg vil gerne hermed slå fast, at den socialdemokratiske byrådsgruppe i Nibe kommune arbejder ud fra det arbejdsprogram, som vi sammen gik til valg på, og hvor der i den overordnede målsætning er præciseret , at vi vil bibeholde de fire kommunale skoler, og det er også baggrunden for, at vi stemte imod nedlæggelse af den ene af kommunens to 10. klasser. På samme byrådsmøde blev vi hånet for, at vi endnu ikke havde tilsluttet os budgetforliget for 2003. Hvis Venstre virkelig ønsker et budgetforlig med os, kunne man jo starte med at erkende, at nedlæggelse af 10. klassen var en fejltagelse - langt fra det kvalitetsløft, der var lagt op til, og svarende til en besparelse på blot 149.000 kr. i budgettet for næste år.