Børnepasning

Nedlæggelse af vuggestuepladser i Svenstrup

PLADSER:Socialudvalget i Aalborg Kommune vil nedlægge 10 vuggestuepladser til fordel for at oprette 20 børnehavepladser i daginstitutionen Solhuset i Svenstrup. I Svenstrup findes der i dag i alt 20 vuggestuepladser som altså fra d. 1. august i år vil være 10 pladser. Solhuset er en selvejende integreret institution med 10 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser. Huset er indrettet til netop at rumme de 0-2-årige og 3-5-årige børn. Personalet har brugt megen energi på at indrette lokalerne og skabe et trygt og rart miljø i huset. Vuggestue og børnehavebørnene har stor glæde af at have aktiviteter sammen. Solhuset har et meget dygtigt personale som har et stort kendskab til børn med specielle behov, her især børn med fødevareallergi. Der er ansat en køkkenassistent der laver økologisk mad til vuggestuebørnene, her også mad uden bestemte fødevarer. Det er utroligt vigtigt at børn med fx mælkeallergi ikke indtager fødevarer med mælk da det kan give meget voldsomme reaktioner. Vi har selv haft meget gode oplevelser med Solhusets håndtering af vores ældstes datters mælkeallergi og astma både i vuggestuen og børnehaven. Vi har tidligere i dagplejeregi haft svært ved at få de rette tilbud til vores datter, da der skulle tages hensyn til allergi. Hun blev positioneret som et problembarn og følte sig også som sådan. At et barn har allergi gør ikke barnet specielt anderledes eller handicappet, blot der tages hensyn til diæt og at barnet ikke udsættes for de typiske allergener som dyr og røg, hvilket ofte er svært/ umuligt at overholde i dagplejeregi med diverse sammenkomster dagplejemødrene imellem og gæstedagpleje. Aalborg Kommune har de seneste år udstykket byggegrunde i Godthåb og Svenstrup og har yderligere planer om at udstykke endnu flere byggegrunde. Typisk er det børnefamilier der køber grundene. Mange af de småbørnsfamilier vi møder, ønsker en vuggestueplads. Derfor er det os ubegribeligt at socialudvalget vil nedlægge 10 vuggestuepladser, idet der er en stor efterspørgsel på dem. Aalborg Kommune sælger sig selv på hvor brede tilbud de har til de travle børnefamilier, der ofte har brug for fleksible åbningstider. Vi forstår ikke beslutningen om at manglen på børnehavepladser skal ramme de 0-2-årige børn ved at skære vuggestuepladser væk i et område hvor behovet for vuggestuepladserne er åbenlyst og slet ikke at det skal ramme en god integreret institution der har et godt fagligt personale der har gode erfaringer med at have 0-2-årige børn med forskellige behov som kan være svært for dagplejen at håndtere. Vi vil derfor gerne opfordre jer forældre der ønsker at der stadig findes tilbud om vuggestueplads i Svenstrup til at gøre politikerne opmærksomme på det.