EMNER

Nedlægger start- og udviklingspulje

SEJLFLOD: Folketinget har foretaget en gennemgribende revidering af den 12 år gamle folkeoplysningslov. Dermed er det i Sejlflod slut med kommunale tilskud til nye initiativer med folkeoplysende formål, udviklingsarbejder, enkeltstående projekter og amatørkulturelle aktiviteteter. Sejlflods kommunalbestyrelse har besluttet, at nedlægge start- og udviklingspuljen eller 5 pct.-puljen, som den hedder i daglig tale. Det kommunale folkeoplysningsudvalgs formand, Bruno Larsen, Storvorde, beklager udviklingen. - Siden indførelsen af folkeoplysningsloven i 1991 har 5 pct.-puljen været lovbestemt, og det har mange nydt godt af. Vi har årligt haft 25.000 - 40.000 kr. til rådighed. Vi har hjulpet koncerter og stævner. De mange petanquespillere har fået tilskud til etablering af baner. Hvis ikke vi havde haft 5 pct.-puljen, var mange aktiviteter og projekter aldrig blevet stablet på benene, mener Bruno Larsen. Bruno Larsen deltog ikke selv i folkeoplysningsudvalgets sommermøde, hvor en eventuel videreførelse af 5 pct.-puljen var til debat. Her bakkede de tilstedeværende op om kommunalbestyrelsens beslutning med fem stemmer imod og fire for en videreførelse. - Vi havde 24.330 kr. tilbage i puljen, og spørgsmålet var, om vi skulle bevare 5 pct.-puljen frem til årsskiftet. Nu bliver restbeløbet overført, og først i forbindelse med behandlingen af udvalgets budget for 2004 vil der blive taget stilling til, hvad de 24.330 kr. skal bruges til, forklarer Bruno Larsen. Folkeoplysningsudvalgets havde modtaget to ansøgninger om tilskud fra start- og udviklingspuljen, men de blev med baggrund i pulje-nedlæggelsen afslået. Kongerslev Idrætsforening havde søgt om penge til en sommer-håndboldskole, mens en anden gruppe havde søgt om 7.500 kr. til etablering af vildmarkssti med naturlegeplads i Egense.