Hospitaler

Nednormering på sygehuset

Omlægning af aktiviteten betyder farvel til jobfunktioner

FREDERIKSHAVN:Vendsyssel Sygehus er nu klar til at iværksætte nogle af de meget store ændringer i strukturen, som fusionen mellem Frederikshavn og Hjørring lagde op til. Kontant betyder det, at alle vanskelige fødsler fra 1. marts skal visiteres til Hjørring simpelthen fordi Frederikshavn ikke længer vil have et beredskab til at bistå fødende, der har behov for lægelig hjælp. Alle almindelige fødsler kan fortsat klares på den jordemoderledede klinik. Samtidigt omstruktureres det gynækologisk-obstetriske beredskab i Frederikshavn, således at man fremover alene vil have et 5 dags-afsnit med henblik på at forestå planlagte operationer. Omlægningerne sker for at spare penge. Det har politikerne ikke gjort nogen hemmelighed ud af var målet - og i en løntung virksomhed sker det ved nednormeringer og afskedigelser. Og i forbindelse med omlægninger på det gynækologiske område har ledelsen allerede dekreteret nednormeringer. - Vi har meldt ud, at vi i alt skal sige farvel til 4,5 plejestilling. 2 i Hjørring og 2,5 i Frederikshavn, siger direktør Ingeborg Thusgaard. Der til kommer i følge oplysninger over for Nordjyske, indskrænkninge ri personalet på AK2. Ingeborg Thusgaard regner bestemt med, at nednormeringerne ikke fører til afskedigelser. - - Vi er en meget stor koncern, så jeg er sikker på, at der vil være fornuftige jobtilbud til alle. Men det er ikke givet, at det lige bliver inden for det område, man hidtil har varetaget. Derfor er vi også nødt til at melde ændringer ud nu - og derefter følger naturligvis forhandlinger med de ansatte om deres individuelle ønsker og muligheder, siger direktøren. Struktur-ændringerne tager sigte på at omskabe Frederikshavn Sygehus til en slags operationssted for planlagte indgreb. Det betyder at akut-inlæggelse r på en række kirurgiske felter, overflyttes til håndtering i Hjørring. Det gøres blandt andet for at spare på det akutte vagtlag. Omlægningen er blevet mødt med stor skepsis blandt de ansatte i Frederikshavn - og intet tyder på at den skepsis er blevet mindre efter det nu ligger klart, at planerne også føres ud i livet. - Jeg kan kun sige, at oplægget for os i ledelsen har været mindreudgifter og mer-effektivitet. Det er det, vi forsøger at leve op til - og selv om det på nogle felter fører til nednormering giver det faktisk Frederikshavn en større produktion på andre, siger Ingeborg Thusgaard.