Lokalpolitik

Nedrivning af gammelejendom er stillet i bero

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for Adelgade 23 i Hobro

Adelgade 23 - her set fra gågaden - er igen i fokus. Den planlagte nedrivning af baghuset blev i går stillet i bero.  ARKIVFOTO

Adelgade 23 - her set fra gågaden - er igen i fokus. Den planlagte nedrivning af baghuset blev i går stillet i bero. ARKIVFOTO

HOBRO:Asbestpladerne skulle i går nænsomt være skruet fri og fjernet fra tagspærrene, og håndværkere med noget tungere grej var adviseret til i dag at påbegynde den egentlige nedrivning af baghuset til den gamle ejendom på Adelgade 23 i Hobro. Men det hele blev alligevel ikke til noget. Et brev til teknisk udvalg fra By og Land - Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur - blev i hvert fald i første omgang den effektive stopklods. Brevet var nemlig formuleret som en indsigelse mod den nedrivning, et flertal i byrådet har givet tilladelse til, og da det kræver en nærmere juridisk og politisk vurdering at afgøre, om landsforeningen har ret eller uret, valgte forvaltningens byggesagkyndige medarbejder Børge Thygesen at bremse nedrivningen, før bulldozere grådigt begynde at æde det gamle hus, som ejeren, Sparekassen Hobro, ønsker erstattet med et nybyggeri. Børge Thygesen erkender samtidig, at der dermed kan gå både uger og måneder, før huset eventuelt rives ned. - Både politikere og administrative chefer er jo sendt på ferie, og derfor vil den gamle bygning i hvert fald komme til at overleve sommerferien, konstaterer Børge Thygesen. Næste møde i august Teknisk udvalg har berammet sit næste møde til mandag 7. august, og selv om dagsordenen endnu ikke er udarbejdet, føler Børge Thygesen sig overbevist om, at der på dette møde vil blive truffet en afgørelse om det videre forløb i sagen omkring Adelgade 23. Sådan som Børge Thygesen ser det, kan politikerne vælge mellem to muligheder. Enten kan man afvise klagen fra landsforeningen - eller også kan man vedtage at udarbejde en ny lokalplan for området. Det sidste er By og Lands’ krav til kommunen. Ny lokalplan - Sådan som vi ser tingene, er det nemlig slet ikke muligt at dispensere fra den gældende bevarende lokalplan. En nedrivning kan kun lovliggøres gennem udarbejdelse og vedtagelse af en ny lokalplan for området, siger cand. arch. Pauline Ringsted, der er fredningsfaglig medarbejder i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Hun føler sig meget pikeret over, at By og Land - Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur - ikke har været med på sidelinjen fra starten. Faktisk er det kun via den lokale forening Bedre Bymiljø, at landsforeningen har fået kendskab til sagen og den høringsrunde, der netop har været afviklet. - I følge planlovens bestemmelser er vi som landsdækkende forening rent faktisk høringsberettiget. Det burde kommunen da kunne finde ud af, siger Pauline Ringsted. Men det kunne kommunen altså ikke, da det i kølvandet på byrådsbeslutningen fra 2. juni om nedrivning blev bestemt at sende sagen til høring. De nærmeste naboer Kun de nærmeste naboer blev i breve 9. juni adviseret om byrådets afgørelse. Samtidig blev der sat en frist til 26. juni til eventuelle indsigelser. Ad omveje hørte By og Land først om sagen 14. juni, men alligevel nåede foreningen at reagere inden høringsfristens udløb 26. juni. - Reelt har der jo slet ikke været en offentlig høring. Den har ikke været annonceret, men man har bare skrevet til nogle naboer. Det minder om sådan nogle mærkelige ”under bordet” aftaler, siger Pauline Ringsted. Børge Thygesen oplyser, at godt en snes lodsejere omkring den berørte ejendom er blevet informeret og bedt om at give deres besyv med. Det gælder bl.a. indehaverne af ejendommene fra Brøndtorvet til Store Torv. - Ingen af dem har reageret. Vi har kun fået indsigelsen fra By og Land, oplyser han.