Lokalpolitik

Nedrivning en mulighed, hvis nej fra ministeriet

Sindal Boligselskab søger 4,75 millioner kroner til ombygning af afdelingen på Bellisvej

Nedrivning af boliger på Bellisvej er en af mulighederne, hvis der ikke kommer satspuljepenge fra Socialministeriet. Arkivfoto: Henrik Louis

Nedrivning af boliger på Bellisvej er en af mulighederne, hvis der ikke kommer satspuljepenge fra Socialministeriet. Arkivfoto: Henrik Louis

SINDAL:Sindal Boligselskab søger 4.750.000 kroner fra en pulje i Socialministeriet til at renovere og ombygge 19 almene boliger på Bellisvej til handicapvenlige ældreboliger, men hvis ikke ministeriets svar i maj måned er positivt, så melder spørgsmålet sig, om boligerne skal sælges eller rives ned. I hvert fald skal Arne Larsen, rådgiver i Kuben/Boplan undersøge muligheden for nedrivning inden den endelige beslutning træffes for boligselskabets afdeling på Bellisvej. Det er en del af aftalen mellem selskabet og kommunen, som kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i mandags. Aftalen hovedpunkt er dog en generel hensigtserklæring, som forpligter kommunen til at indgå i et tæt samarbejde om at finde den bedst mulige løsning i tilfælde af, at kommunen opsiger anvisningsretten. Netop det gjorde kommunalbestyrelsen ved mødet i januar måned for halvdelen af boligerne på Bellisvej, men efter et nyt møde mellem boligselskabet og økonomiudvalget blev den endelige beslutning udskudt til der ligger et svare fra ministeriet. - Der er flere andre afdelinger Vestergården, Nør-relund og Hjerneskadecentret, hvor vi har en driftsoverenskomst med boligselskabet. Hvis behovet ændres og vi opsiger en overenskomst, må vi i fællesskab finde den bedst mulige løsning, sagde borgmester Søren Risager (V). Han stillede selv spørgsmål ved, om der er behov for de flere ældreboliger, som vil blive resultatet af renovering og ombygning på Bellisvej. - Renten er ekstrem lav, så der er bygget både ældreboliger og andelsboliger. Men Bellisvej ligger et godt sted, og vil være velegnet til blive boenheder for nogle, der har et handicap. det ku' godt være en god ide at arbejde videre med i den nye kommune, udtalte borgmesteren.