EMNER

Nedrivning sparer penge

Timerne rinder ud for ejendommen på Houvej 288a og 288b i Ø. Hassing, engang ejet af den fallerede handelsmand Jens Peter Svendsen, også kaldet Låsby-Svendsen.

Tirsdag bevilgede teknik- og miljøudvalget de 125.000 kroner, som er Aalborg Kommunes andel af omkostningerne ved at flytte lejerne og rive huset ned. I Aalborg Kommune har sådanne skridt ikke været hverdagskost, og ifølge teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) bliver det det næppe heller. - Der kan godt komme flere tilsvarende sager, men vi har heldigvis ikke ret mange af den slags huse i kommunen, siger rådmanden, der i det konkrete tilfælde betragter det som en god investering at betale halvdelen af den såkaldte kondemnering. - Omkostningerne ved at lade det stå, kunne meget vel overstige vores andel af udgiften ved at fjerne huset, så samlet set er det samfundsøkonomisk en god løsning. Samtidig slipper man for ærgrelse, for det har set forfærdeligt, siger Mariann Nørgaard og tilføjer, at der er brugt store beløb på byfornyelse i Aalborg, og at kommunen derfor må være indstillet på at investere i forskønnelse i landområderne også. I den forbindelse tilføjer hun, at en nabo til det snart nedrevne hus har vist interesse for at købe grunden for derved at opnå en større have. Provenuet fra et eventuelt jordsalg vil dog hverken tilfalde kommunen eller staten, der ligeledes har bidraget med 125.000 kroner. Pengene går til de långivere, der har tabt millioner på handelsmandens ejendoms- og pantebrevs karrusel.