Lokalpolitik

Nedrivningssagen skaber vrede

NEDRIVNING:Jeg er vred! Vred over at skulle læse i avisen, hvorledes gamle huse i Skagen rives ned, på trods af kommunens påbud. Sagen om huset på Søren Skomager vej, startede i november sidste år, hvor Frederikshavn kommune for første gang stiftede bekendtskab med den nye ejeres plan for huset, som gik ud på at rive huset ned og opføre et nyt. Det ville kommunen ikke gå med til, fordi det stred mod lokalplanen, i øvrigt var huset medtaget i kommuneatlas for Skagen, fordi bygningen har bevaringsværdi. Det er desværre ikke første vi kan læse om hvorledes driftige husbyggere fjerner klitter og river bevaringsværdige huse ned i bestræbelserne på at få en pragtvilla - gerne med havudsigt, det minder nærmest om lovløse tilstande i Skagen. Huset på Søren Skomagers Vej 5 (Klitbo) i Skagen er ikke, hvad det har været, faktisk er der ikke ret meget af huset tilbage - de nye købere har valgt at trodse Frederikshavn kommune og Skagens kulturarvsværdier og har så godt som revet huset ned, der er kun to ydervægge tilbage. Klitbo, blev bygget i 1918 af en af byens mest respekterede tømrere, huset blev nænsomt holdt ved lige og passet godt på, ligesom mange andre skagenshuse, som er med til at give Skagen kvaliteter, som man ikke finder mange andre steder i landet. Formanden for Plan og miljøudvalget erkender, at kommunen har begrænsede magtmidler. - Vi kan kræve et byggeri stoppet, hvad vi også har gjort i det konkrete tilfælde, og hvis ejeren ikke vil lytte, kan vi skride til en politianmeldelse. Det kan i sidste ende resultere i en bøde, men når den er betalt, kan vi reelt ikke stille mere op. Det kan ikke være rigtigt at man ikke har flere muligheder, hvis en bygherre ikke vil lytte, hvis det er rigtigt som formanden for Plan og miljøudvalget udtaler – og jeg har ikke grund til at tro andet, så må kommunen have flere sanktionsmuligheder. Jeg har derfor skrevet til Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg og forelagt dem sagen og bedt dem om at vurdere om det virkeligt kan være rigtigt at kommunen ikke har flere sanktionsmuligheder, ellers må Folketinget give kommunerne mulighed for at statuere et eksempel, hvor ejerne har ændret så meget på husene, at det overtræder alle politiske intentioner. Denne form for lovløshed, som vi oplever i øjeblikket kan vi ikke tillade.