Nedsæt Grundlovskonvent

Var det ikke muligt at skabe en bredere forankring til EU i den danske befolkning? Det kræver: At Europaudvalget nedlægges og det danske Folketing i stedet inddrages fuldt ud i de mange diskussioner omkring europæisk politik. At vi udnævner en Europaminister, hvis blotte eksistens vil sikre, at EU oftere vil blive diskuteret. At forbeholdene afskaffes, sådan så vi rent faktisk er i stand til at deltage som "helt" medlem. Og at Grundloven ændres, så vi lettere kan tiltræde internationale aftaler. Vi kunne f.eks. nedsætte et Grundlovskonvent, hvor alle dele af det danske samfund kunne komme til orde, og dermed skabe fundamentet for en demokratisk diskussion, der oven i købet ville inkludere EU's politiske indhold. Camilla Hersom kandidat til Europa-parlamentet (R), Dyssegårdsvej 10, Hellerup, camillahersom@yahoo.dk