Guldager

Nedsættelse af vandtaksten til debat

SALTUM:De 427 forbrugere ved Saltum Vandværk var kun repræsenteret ved to medlemmer på generalforsamlingen torsdag aften i Saltum Husflidsskole. Formand Ib Andersen kunne i optakten til sin beretning konstatere, at de få fremmødte måtte være en indikation på, at forbrugerne i Saltum er godt tilfredse med bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Under beretningen kunne Ib Andersen fortælle, at der var oppumpet godt 61.000 kubikmeter vand, kun nogle få hundrede mere end sidste år. Spildprocenten er på kun tre procent mod fem procent sidste år og vandkvaliteten er helt i top. - Der er i løbet af året udtaget syv prøver, og de opfylder alle myndighedernes krav, kunne Ib Andersen fortælle. I løbet af året er vandværkets elektriske installationer kontrolleret og alt utidssvarende er udskiftet. Samtidig med renoveringen af elinstallationerne fik man afprøvet den nye vandforbindelse mellem Jonstrup og Saltum Vandværk og dermed er ringforbindelsen afprøvet til alles tilfredshed. Kasserer Erik Jonstrup kunne fremlægge et regnskab, der viser indtægter på 710.000 kr. og udgifter på 686.000 kr. med et overskud på 24.000 kroner. Egenkapitalen er ved periodens udgang på 1,4 mio. kroner. På baggrund af den fine egenkapital blev en takstnedsættelse diskuteret. Kubikmeterprisen er på kun 2,75 kroner, mens den samlede kubikmeterpris inklusiv moms og afgifter er 9,55 kroner derfor vil en lille nedsættelse ikke have nævneværdig betydning for den enkelte forbruger. Formand Ib Andersen og Niels Guldager var på valg. De blev begge genvalgt og derudover består bestyrelsen af kasserer Erik Jonstrup, Bjørn Nauta og Poul Borup.