Lokalpolitik

Nedsætter Grundvandsråd

To gan­ge har ind­hol­det af pes­ti­ci­der i Hjør­rings drik­ke­vand væ­ret for højt. AR­KIV­FO­TO

To gan­ge har ind­hol­det af pes­ti­ci­der i Hjør­rings drik­ke­vand væ­ret for højt. AR­KIV­FO­TO

HJØRRING:Et kommunalt grundvandsråd skal hjælpe byrådet med at sikre Hjørrings grundvandsressourcer. Plan- og miljøudvalget har besluttet at nedsætte ¿Hjørring Kommunes Grundvandsråd¿, der kommer til at bestå af medarbejdere fra forvaltningen og repræsentanter for vandværkerne, landbruget, industrien og andre relevante parter. Rådets formand bliver en af de kommunale repræsentanter. - Det er ikke nødvendigt at udpege politikere til Grundvandsrådet, for sagerne kommer automatisk i vores udvalg også, siger Plan- og miljøudvalgets formand, Per Harfeld (V). Om nødvendigt kan der selvfølgelig holdes fællesmøder for udvalget og Grundvandsrådet. Grundvandsrådet skal deltage i udarbejdelsen af indsatsplaner og sikre at der bliver et samarbejde på vandforsyningsområdet i det hele taget. Plan- og miljøudvalget har ikke kun sagt god for at rådet nedsættes, men også for det forslag til forretningsorden, som forvaltningen har udarbejdet. fyt