Redningsvæsen

Nedskæring skaber angst hos de ældre

-Besparelser på ambulanceberedskab giver angst og utryghed

SÆBY:Ældrerådet i Sæby Kommune opfordrer Nordjyllands Amtsråds sundhedsudvalg til at tage reduktionen i ambulanceberedskabet på Falck-stationen i Sæby op til ny vurdering. Ældrerådet er stærkt utilfreds med beslutningen om, at Falck-stationen i Sæby fremover skal være uden ambulancetjeneste fra kl. 19 til kl. 8 næste morgen. Amtets sundhedsudvalg har i forbindelse med en sparerunde besluttet at neddrosle det hidtidige døgnberedskab for ambulancetjenesten. Ældrerådsformand Inger Persson har i en skriftlig henvendelse til udvalgsformand Karl Bornhøft (SF) opfordret udvalget til endnu gang at se på beslutningen. Den har i øvrigt også vakt stor utilfreds hos Sæby Kommune, der, efter hvad NORDJYSKE erfarer, også er på vej med en protest. - For mange ældre og specielt enlige vil det skabe stor angst og utryghed, at ventetiden på hjælp forlænges, understreger ældrerådsformand Inger Persson, der samtidig fastslår: - Hvis vi i Nordjylalnds Amt gravis ændrer på de trygge rammer for vore ældre borgere, vil de mål, vi har sat om værdighed, forsvinde - og besparelser vil i stedset medføre angst og utryghed i dagligdagen. - At ældre kan klare sig i deres eget hjem er betinget af, at de behandles med værdighed og intregitet. Vi skal give vore ældre trygge rammer. Ellers vil der opstå en følelse af afmagt, tilføjer hun. I henvendelsen til sundhedsudvalgsformanden gør Inger Persson samtidig opmærksom på, at Sæby Kommune arealmæssigt er blandt de ti største i Danmark og den næststørste i Nordjyllands Smt, kun overgået af Aalborg Kommune. Desuden understreger hun, at mange ældre i Sæby Kommune ikke er tilknyttet kommunens hjemmeplejeordning. Derfor er de uden mulighed for at tilkalde hjælp i alle døgnets 24 timer. Ældrerådsformanden gør også formanden for amtsrådets sundhedsudvalg opmærksom på, at mange ældre har problener med kroppens funktioner, men alligevel klarer sig i daglidagen, fordi de eksisterende rammer med mulighed for at få akut hjælp giver dem netop den tryghed, de har brug for, når situationen kræver det. Denne tryghed vil forsvinde, når ambulanceberedskabet pludselig mere end halveres, understreger Inger Persson. Hun fastslår i sin henvendelse, at den kraftige neddrossling af abulancetjenesten i Sæby af Ældrerådet opfattes som et indgreb i de holdninger, råder finder væsentlig i dets arbejde for kommunens ældre borgere. - Sundhedsudvalgets beslutning stemmer ikke overens med de behov, vore ældre medborgere har, fastslår hun.