Lokalpolitik

Nedskæringer droppet

NORDJYLLAND:Flere regionspolitikere frygtede, at problemerne med at få regionens økonomi i 2010 til at hænge sammen, ville give et budget med kraftige nedskæringer. Men fra flere sider er vurderingen, at det undgår man. - Jeg synes, at vi har undgået de helt store nedskæringer. Vi har bedt de forskellige områder komme med spareforslag. Det har givet næsten 60 millioner kroner, men vi har undgået i større omfang at skulle gribe til rammebesparelser, hvor vi pålægger de forskellige områder selv at finde besparelser af en bestemt størrelse, siger Venstres gruppeformand Niels Kristian Kirketerp. Også SF's gruppeformand Thomas Krog mener, at de værste besparelser er taget ud. - Musikterapien og center for selvmordsforebyggelse er områder af psykiatrien, som vi gerne forsvarer. Samtidig er det lykkedes at begrænse de foreslåede centraliseringer. Bl.a. bliver skadestuen i Farsø bevaret, håndkirurgien forbliver i Dronninglund, ligesom røntgenfunktionen i Brønderslev og skadefunktionen Frederikshavn ikke bliver berørt, siger Thomas Krog. - Jeg synes, at det er forkert, når der nogle gange bliver talt så meget om nedskæringer. Der er jo reelt tale om omprioriteringer, hvor man skærer ned på nogle områder for at kunne bruge pengene til aktiviteter på ny felter, siger Frede Nørgaard fra Borgerlisten Nordjylland. - Der er ikke penge til det udgiftspres, som vi er udsat for. Besparelserne gør ondt, men vi må prioritere for at skabe udvikling, siger regionsrådets formand Ulla Astman.