Nedskæringer en absurd påstand

Mona Thomsen påstår (1.12.), at ”nu vil regeringen skære budgetterne på skolerne ned igen”.

Det er en absurd påstand! Kommunernes seneste regnskabstal viser, at udgiften til folkeskolen udgjorde 30,6 milliarder kroner i 2005. Til sammenligning var udgiften til folkeskolen 28,9 milliarder kroner i 2001. Udgiften er altså steget med ca. seks procent i perioden 2001 til 2005. Mona Thomsen konkluderer uden noget belæg, at der slet ikke er tænkt på de svage elever i fremtiden. Det passer heller ikke! Regeringen har fra 2006 til 2009 afsat mere end 2,8 milliarder kroner til nye initiativer på folkeskoleområdet. Et af de nye initiativer er en national handlingsplan for læsning. Et andet er fremme af evalueringskulturen, der skal være med til at sikre, at eleverne lærer det, de skal. I efteråret har et bredt flertal i Folketinget afsat penge til uddannelse fra både globaliseringspuljen og satspuljen. Fra globaliseringspuljen er det afsat næsten en halv milliard kroner fordelt over 2008 og 2009 til et væsentligt løft af erhvervsuddannelserne. Fra samme pulje er der yderligere 200 millioner kroner til et kvalitetsløft af de mellemlange videregående uddannelser. Fra satspuljen er der afsat over 330 millioner kroner fra 2007 til 2010 til en indsats for de svageste grupper i uddannelsessystemet. Man kan roligt sige, at pengene flyder.