Landbrugspolitik

Nedskæringer i EU-støtte vil koste job

KØBENHAVN:Danmark står til at tabe milliarder af kroner i regionalstøtte, hvis EU's seneste budgetudkast for årene 2007-13 bliver realitet. Og det vil koste arbejdspladser i yderområderne i Danmark. Det er EU's kommissær for regionalpolitik, Danuta Hübner, der siger, at Danmark sammen med andre lande som Spanien og Irland risikerer at miste halvdelen af den nuværende regionalstøtte. Danmark får i perioden 2000-06 en lille milliard kroner om året, hvilket ifølge Amtsrådsforeningen hjælper Nordjylland, Viborg-området, Sønderjylland, Bornholm, Lolland-Falster og danske småøer. Men i det nye udvidede EU er disse regioner simpelt hen for rige. - Jeg kan sige, at faldet er overordentlig stort for mange medlemslandes vedkommende, endog over 50 procent af hvad de får lige nu. Det gælder ikke kun Spanien. Irland og Danmark er også iblandt, siger Hübner. Men nedskæringer i den størrelsesorden vil få alvorlige følger i de områder, der i dag modtager støtten. - Det ville være skidt for os med den erhvervsstruktur, vi har. Det at fastholde en høj beskæftigelse bliver sværere, siger Bent Hansen (S), amtsborgmester i Viborg. I Viborg Amt har EU-pengene blandt andet været med til at finansiere en række projekter, der skal gøre traditionel industri mere konkurrencedygtig i forhold til lavtlønslande. Amtet står til at miste 20-25 millioner EU-kroner om året hvortil skal lægges den statslige medfinansiering på cirka 50 millioner kroner. Og støtten har virket, viser en evaluering ifølge amtsborgmesteren. EU-støtten udbetales fra struktur- og samhørighedsfonde og omfatter mange forskellige projekter, der har det til fælles, at de sigter på at forbedre livet i unionens fattigste områder. Den danske regering er i lighed med andre lande klemt i forhandlingerne om EU-budgettet for årene 2007-13, fordi en række EU-lande vil skære voldsomt i budgettet. Hvor kommissionen har foreslået en forøgelse af regionalbudgettet til i alt 340 milliarder euro (ca. 2526 mia. kr.) mellem 2007-13, så har Luxembourg, der i øjeblikket har EU-formandskabet, som kompromis foreslået cirka 307 milliarder euro. Finansminister Thor Pedersen (V) siger dog, at det endnu er for tidligt at sige, hvor mange penge Danmark står til at tabe. - Vi er slet ikke gået i gang med forhandlingerne endnu, så det er helt uforudsigeligt for nærværende, siger Thor Pedersen. Han forventer dog, at Danmark i de kommende år vil modtage mindre end hidtil. - Jeg vil ikke afvise en vis forskydning i niveauet, og det vil sandsynligvis blive mindre, men jeg kan ikke sige hvor meget mindre, siger Thor Pedersen. /ritzau/