Børnepasning

Nedskæringer med konsekvenser

DAGINSTITUTIONER:Det er med stor bekymring at vi har erfaret, at sammenlgningsudvalget for Det nye Aalborg varsler store nedskæringer på daginstitutionsomrdet i budget 2007. Aalborg Kommune har i de sidste år haft nogle store og flotte visioner for daginstitutionsområdet. Herunder kan bl.a. nævnes: ] Kvalitetssikring i form af brugermålinger, læreplaner, samt opfølgning og dokumentation i forhold til disse. ] Samarbejde mellem daginstitutioner, dagplejere og skole for at lette overgangene mellem disse. ] Samarbejde med familiegruppen, tværfagligt team samt eksterne samarbejdspartnere i forhold til udsatte børn. Alt sammen nogle flotte og gode visioner. Vores frygt ligger i, at vi pga. de bebudede nedskæringer ikke ser os i stand til at opretholde det gode samarbejde til glæde for børn, forældre og samfund som helhed. En stor del af pædagogernes og ledernes arbejde ligger i samarbejdet med eksterne og interne samarbejdsparter i form af beskrivelser af børn, mødevirksomhed samt dokumentation. Som ledere frygter vi, at det gode stykke arbejde der har været gjort i daginstitutionerne i Aalborg Kommune ikke kan videreføres i samme omfang i 2007. Ligeledes har Aalborg Kommune i de sidste år taget flere initiativer til at nedbringe sygefraværet i Social & Sundhedsforvaltningen, da det har ligget relativt højt. Vi frygter at nednormeringen vil medføre øget sygefravær hos personalet i daginstitutionerne. Ligeledes sker der en nednormering af vikarkontoen, således der i en 40 børns børnehave vil være vikardækning til ca. 9 uger af de sammenlagt 36 ugers ferie som personalet har ret til. Dertil skal lægges omsorgsdage, sygedage, kurser, samt andre fraværsdage. Dette betyder at det nuværende personale vil få et langt større arbejdspres, og vi frygter at de ikke vil være i stand til at opretholde det nuværende serviceniveau overfor børn, forældre og forvaltning. Vi frygter at sygefastholdelsespolitikken i den grad vil blive et opprioriteret arbejdsredskab i fremtiden for den enkelte daginstitutionsleder. Som daginstitutionsledere er vi nødt til at prioritere arbejdet i daginstitutionerne på en sådan måde at det tilgodeser børnene bedst muligt. Det er vores frygt at vi ikke kan imødekomme forvaltningens pædagogiske visioner og at det vil gå ud over det daglige samvær med børnene.