Nedskæringer på administration rammer de svageste

I stedet for at skære mere på job i administrationen bør byrådet spare på børn, skole og ældre, mener HK-klubformand

Jesper Schouenborg
Bri­an An­der­sen HK-klub­for­mand i fa­mi­lie- og be­skæf­ti­gel­ses-for­valt­nin­gen, op­ford­rer po­li­ti­ker­ne til at spa­re på børn, sko­ler og æld­re og ikke på ad­mi­ni­stra­tio­nen, hvis øko­no­mi­en igen stram­mer til i 2008. ar­kiv­fo­to: tor­ben hansen
Skolevæsen 1. maj 2007 06:00

AALBORG: Politikerne i Aalborg Byråd skal skære på børn, skoler og ældre på normalområdet og ikke spare mere på administrationen, hvis man ikke kan få økonomien til at hænge sammen i budget 2008. Det utraditionelle råd kommer fra HK-klubformand i familie- og beskæftigelsesforvaltningen Brian Andersen efter, at de ansatte i kommunens administration dagligt mærker konsekvenserne af et enigt byråds beslutning om at spare 100 administrative stillinger væk i år. Desuden skal der spares yderligere 100 stillinger over de næste to år. Brian Andersen vil have politikerne til at holde fingrene fra at spare mere på specielt rådgiverområdet, der også hører ind under den samme konto. Familie- og beskæftigelsesafdelingen indeholder en meget stor del af det samlede antal administrative stillinger. - Når man sparer på vores område, så er det de familier og de børn, der har problemer, som man sparer på, siger Brian Andersen, der også er sektorformand for HK Nordjylland men som udtaler sig som HK klubformand og med 26 års ansættelse i forvaltningen i bagagen. Brian Andersen peger på, at det ikke kun er de ansatte selv og borgerne, der rammes af besparelsen, det er også de svageste borgere, der rammes, fordi de ansatte, der skal hjælpe, bliver mere og mere pressede. Det drejer sig bl.a. om borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, er kommet ud for en ulykke, og borgere der skal have en pension. - Det er et frygteligt arbejdspres, kollegaerne har, det må jeg sige. Selvom vi ikke kan se det på sygestatistikken, så hører vi mange kollegaer, der siger, at de er udkørt, og at de ligger lige på grænsen til en sygemelding. Brian Andersen mener, at der et paradoks i, at man skal hjælpe borgere med problemer, men samtidig tillader politikerne, at personalet presses, så de selv får problemer. Desuden tror han, at nogle klienter vil holde igen, hvis de skal til møde ved en socialrådgiver, der ser stresset og forvirret ud. - Vi er nødt til at sige, at vi har den og den tid til dispensation, selvom vi med den uddannelse, vi har, kan se at der burde være mere tid til de enkelte samtaler, siger Brian Andersen, der mener, at det må være udelukket at spare mere på området. Med opfordringen om i stedet at vende sparekniven mod børn, skoler og ældre betræder Brian Andersen en sti, der ikke normalt betrædes, og som vedrører andre faggrupper i det kommunale system. - Normalt går vi ikke og slås inden for fagforeningerne, men jeg er lidt irriteret over, at man ved budgettet meldte ud, at man ville spare på daginstitutionerne, og så er den eneste besparelse på administrationen. På spørgsmålet om det ikke er svært rent politisk at spare på børn, skoler og ældre, siger han. - Jo, jo men det er den opgave, de har. De er nogle tøsedrenge på det felt der, siger Brian Andersen. En anden konsekvens af arbejdspresset er ifølge Brian Andersen, at man i alle tilfælde kan leve op til lovgivningen bl.a. med opfølgningsmøder, hvilket kan betyde, at kommunen går glip af refusion.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...