Nedskæringer på DUS-området - igen, igen

BESPARELSER:Nu står vi så igen overfor besparelser i skole- og kulturforvaltningen, hvor dusserne må stå for tur med at klare den store bid af "kagen". Politikerne begrunder det med, at 3. klasserne skal have flere timer i skolen, og der derfor ikke er brug for så mange timer i dusdelen. Det må vi på det kraftigste afvise. For det første vil en nednormering for 3. klasserne ikke kun ramme dem, men også resten af dussen (børnehaveklassen, 1. og 2. klasse). For få år siden blev det pålagt dusserne fra politisk side at blive lagt sammen, og derfor følger vi den målsætning at få den til at fungere som en helhed. Med færre ansatte vil den pædagogiske opgave i dussen bliver umulig at løfte. Det kan kun på nuværende tidspunkt lade sig gøre ved at vi (det pædagogiske personale) er særdeles fleksible for at få hverdagen til at fungere, samtidig med at vi tager os af det enkelte barn (og dets forældres)s behov. Ydermere ligger der en del opgaver for 3. klasserne som er udenfor normal arbejdstid, som f.eks. integrering i det lokale foreningsliv og fritidsklubberne - en social indsats så børnene efter dus-tiden ikke vil blive utilpassede unge. Nedskæringen vil også medføre færre fuldtidsstillinger, og man skal ikke være ekspert for at forudse, at det betyder færre kvalificerede og engagerede ansøgere til stillinger. På specialområdet er nedskæringen rigtig stor, og ude hos os får det en stor betydning. Det er utroligt vigtigt, at ressourcerne er tilstede for at kunne opfylde den rummelighedsindsats, som der fra politisk side er udstukket. Det er pinligt, at politikerne foretrækker menneskelige omkostninger frem for økonomiske. Vi kan se, at dussen er på vej til at blive totalt udhulet. Samtidig kan vi se, at der både er behov for kvalificeret pasning og mange vigtige sociale opgaver, som dussen er det bedste sted til at løse. Derfor er det et krav fra os, at de nedskæringer tages af bordet, og politikerne holder nedskæringskniven langt væk fra dusområdet, hvis Aalborg fortsat vil have en velfungerende pædagogisk indsats for skolebørn med et kvalificeret indhold. Ydermere må vi opponere mod, at der kun bliver nedsat forældrebetaling for 3. klasserne. Vi er imod, at der er forskellige takster, da normeringen ikke kun kommer til at ramme de børn. Vi vil gerne have en nedsættelse at taksten, men den skal være generel.