Lokalpolitik

Nedskæringer på rådhuset giver penge til haller og musikhus

Knaphed på ressourcer gav kritisk bemærkning fra Kommunernes Revision

FREDERIKSHAVN:- Det er dårlig forvaltningspraksis, og vi må bede borgmesteren straks tage skridt til, at det kommer til at fungere. Venstres gruppeformand, Chris Sørensen, havde taget den stramme mine på, da byrådet behandlede en kritisk beretning fra Kommunernes Revision. For andet år i træk kritiserer revisionen, at der mangler rammebilag til kasse- og regnskabsregulativet. 25 i alt og trods adskillige rykkere blev kun fire af de manglende bilag udarbejdet, inden revisionens sidste besøg. Borgmester Erik Sørensen lovede, at der nu er taget hånd om sagen og sagde, at det er vigtigt, at sige til i god tid, hvis det kniber med ressourcerne, så politikerne kan agere derefter. It-rationale Kommunaldirektør Karsten Simensen tager sit medansvar for kritikken, der er berettiget. - Vi kan godt leve med at få en løftet pegefinger, men det hører med til historien, at vi aldrig tidligere har fået en revisionsbemærkning på det administrative skattefinansierede område - og at vi altså har reduceret det administrative personale på rådhuset med 39 netto stillinger. Det svarer til en varig driftsbesparelse på 10,5 mio. kr. om året, så vi kan sige, at vi har sikret den kommunale finansiering af de to idrætsprojekter og Det Musiske Hus. Vi erstatter bureaukrati med noget synligt, siger Karsten Simensen. Ros fra Sander Ved overgangen til elektronisk dokumenthåndtering i 1998 vedtog byrådet, at der skulle ske et rationale. Det er denne reduktion i medarbejderstaben, der nu er gennemført, og det fik for nylig forskningsminister Helege Sander til at fremhæve Frederikshavn Kommune som det gode eksempel på, at it kan føre til effektivisering og trimning af kommunale administrationer. Kommunaldirektøren understreger, at forvaltningen trods den kritiske revisionsbemærkning foregår på betryggende vis, og at de manglende bilag nu bliver bragt i orden. Retfærdigvis skal det siges, at Kommunernes Revision udtrykker ros til børne- og ungdomsforvaltningens måde at håndtere de mange tal på.