Nedtur efter fyring

Thisted Kommune mærker en stigning i henvendelser fra folk, der søger kontanthjælp på grund af ledighed. Mange kan imidlertid ikke få en krone.

Hver dag opsøges jobcentret i Thisted Kommune af folk, der er afskediget og ikke har mulighed for at få dagpenge, fordi de ikke har forsikret sig i en a-kasse. - Vi mærker en stigning i antallet af førstegangshenvendelser fra folk, der har et længere arbejdsforhold bag sig og burde have haft ret til dagpenge, siger Vibeke Nissen, Jobcenter Thisted. Mange af de nyledige tror, at de automatisk har ret til kontanthjælp, men der er en lang række kriterier, der skal opfyldes. Sektionsleder Susanne Kromann forklarer, at der for det første skal være indtruffet en social begivenhed, der gør, at man ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Hvis man for eksempel har en biindtægt eller en formue over 10.000 kroner - herunder også friværdi i bolig, båd eller bil - så skal de med i vurderingen af, om man er berettiget. Endelig er der gensidig forsørgerpligt for ægtefæller, hvilket ofte vil betyde, at den ledige er afskåret fra at få kontanthjælp. - Hvis først man er blevet arbejdsledig og ikke er forsikret, kan det gå helt galt, konstaterer sektionsleder Susanne Kromann. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad tirsdag