Nedvurdering af egen tro

Mange mennesker sætter lighedstegn mellem kristendom og religion. Kristendom er relation til Kristus, som netop gjorde op med religiøsitet.

Religion er en lovtrældom. Kristendom er frihed for lovtrældom på grund af Jesu offer på Golgata. Danmark er og har været et kristent land i mere end 1000 år. Hvad der er sket i kristendommens navn af uhyrlige rædsler, er en kendsgerning. Det skyldes dog ikke kristendommen, men menneskene bag den. Nu har vi så jul, og selvfølgelig synger vi om barnet, som lå i en krybbe i Betlehem, om engle, der daler ned i skjul, og om rosen, som skød op af den frosne jord. Jesus er Guds stedfortræder i den kristne tro. Gud - søn - helligånd. Der er intet at skjule, heller ikke englene. Skoleledere, butiksledere og politikere foreslår eller accepterer, at der skal renses ud i vores julesalmer, så ikke en tekst om Jesus skal kunne støde vores store og små etniske landsmænd i deres tro på noget andet. Engle, der flyver med paradisgrønt, bliver smidt i skraldespande og er nu næsten skiftet ud med alle de nisser, der forfølger os. Og julemanden er for nogle som Vorherre selv. Det er et klart bevis på, at visse danskere ser alle trosretninger som ét og med et snuptag fjerner ulighederne. Tænk, hvis eksempelvis muslimer eller jøder fjernede Allah og/eller Jahve, hvis vi bosatte os i deres områder, for ikke at gøre os kede af det. Danmark er et kristent land. Derfor må vi vogte os for nedvurdering af vores tro. Vi har hørt om lignende før, som vist alligevel ikke blev godtaget. Det var da danskere i Afghanistan blev opfordret til at bygge moskeer i muslimernes land. En trosretning er ikke en leg. Det er netop ud fra en kristen mening og dennes stærke kraft. Du skal elske din gud og din næste. Vi har gjort døren høj for alle vore medmennesker fra andre religioner verden over og indbudt dem til fællesskab med religionsfrihed. Hvorfor skulle vi da nedvurdere vores egen tro? Glædelig jul og et velsignet nytår i Kristi navn.