Nedvurdering øger ikke landbrugets problemer

Strammere kurs fra Finanstilsynets side betyder ikke flere konkurser i landbruget.

Finanstilsynet har nedskrevet værdien af landbrugsjord som sikkerhed for udlån. Men nøgternt set er der ikke grund til at blæse så meget i dommedagsbasunerne, som der i de seneste dage er blevet i kølvandet på Finanstilsynets opstramning. - Hvis et pengeinstitut har værdiansat landbrugsjord, som det har pant i, til over Finanstilsynets nedsatte pris, så bliver man nu nødt til at nedskrive værdien af sikkerheden bag lånet, siger bankforsker Lars Krull fra Aalborg Universitet. Men det betyder kun noget, hvis der er tale om et svagt udlån, hvor skyldner ikke kan betale sine ydelser som aftalt. - I sådan en situation skal der nedskrives på værdien af lånet, og nedskrivningen bliver større, hvis værdien af den landbrugsjord, man har sikkerhed i, er faldet, siger han. Solide kunder er uberørte Derimod vil sunde lån ikke blive berørt af Finanstilsynets opstramning. - Hvis der er tale om solide engagementer, hvor pengestrømmen kan betale ydelserne på lånet, så er det ikke så vigtigt, hvilken værdi landbrugsjorden er sat til, siger Lars Krull. Dermed ændrer tilsynets nye praksis grundlæggende intet på forholdet mellem banker og sparekasser og landbruget. - Lige som inden for alle andre brancher gælder det for bankerne i forhold til landbruget om at have udlånskunder, der kan tilbagebetale deres gæld, og undgå de tabsgivende kunder, og det forhold ændrer tilsynets nye praksis intet på, mener han.