Børnepasning

Negativ social arv skal brydes

Folketingets formand, Christian Mejdahl, er ked af regeringen og DF’s indførte 24-års-regel,

Tina Nedergaard

Tina Nedergaard

hvordan vi knækker den negative sociale arv. E.G. påstår, at jeg ønsker at gøre børnehaven til en obligatorisk del af et samlet undervisningsforløb. Hun har imidlertid hverken hørt eller læst, hvad jeg har sagt. Jeg har lagt op til en fordomsfri debat om, hvordan vi knækker den negative sociale arv, hvilket jeg antager, at Det Radikale Venstre også er interesseret i. Situationen er, at der allerede i dag er obligatoriske læreplaner i børnehaven, og at disse er blevet vel modtaget. Et flertal i Folketinget har således allerede tilsluttet sig disse. Problemstillingen er imidlertid, at nogle af de børn, som måske har størst behov for tilegne sig sociale kompetencer til at modtage videre læring, ikke i dag sikres adgang til børnehaven. Derfor har jeg som en bl ød mellemlanding og alene som oplæg til drøftelse stillet spørgsmålet, om vi med fordel ville kunne tilbyde alle børn en dag eller to med nogle timer i børnehaven, hvor de kan udvikle deres grundlæggende sociale færdigheder. Det ville bl.a. kunne bidrage til deres danske sprog, hvis dansk ikke bruges hjemme. Jeg har således været ret præcis i mit bidrag til debatten og netop ikke tilsluttet mig synspunktet om obligatorisk skolegang fra en yngre alder end seks, men derimod peget på, at jeg gerne ser tilvænning til undervisning som en del af det øvrige tilbud i børnehaven. Dette forslag er bl.a. inspireret af Køge Private Realskole, hvor man har høstet gode erfaringer hermed. Spørgsmålet om, hvorvidt børnehaven skal være obligatorisk nogle timer om ugen, skal selvfølgelig belyses grundigt, men vi kan ikke vende det blinde øje til, mens skellet mellem børn, som er under pædagogernes kyndige stimulans, og børn, som står ”udenfor”, synes at øges i disse år. Alle børn har ikke alene glæde af fællesskabet med andre voksne end deres nærmeste, men der ligger også en klar styrke i at være sammen med jævnaldrende og derigennem udvikle sig socialt og motorisk gennem leg og samvær med andre. Jeg kender intet barn, som ikke glæder sig over sin hverdag i børnehaven, og jeg mener personligt, at alle børn burde have adgang hertil. Elsebeth Gerner har ikke gengivet mine opfattelser korrekt, hvilket jeg antager beror på en misforståelse, men jeg håber, at hun og andre vil bidrage til debatten, da det er så afgørende, at vi får ”knækket” den negative sociale arv.