Forbrugerforhold

Negativ spiral truer dansk økonomi

KØBENHAVN:Væksten i dansk økonomi er bremset er op, og det kan ramme os hårdt, hvis et amerikansk dollarfald kommer samtidig med et dyk i boligpriserne. Det vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet) i en ny konjunkturanalyse. - Der er betydelig risiko for en hurtigere og kraftigere vending i konjunkturerne i dansk økonomi. Man kan sagtens forestille sig giftige cocktails, hvor for eksempel dollaren får en større nedtur med negative effekter på dansk vækst og beskæftigelse til følge, samtidig med at boligpriserne i Danmark begynder at falde. Det kan lede til stigende arbejdsløshed og øget usikkerhed hos forbrugerne, der kan forplante sig negativt i det private forbrug, boliginvesteringerne og erhvervslivets investeringer, siger AE-rådets økonom Frederik I. Pedersen. Faldende vækst Tallene for 2007 viser, at væksten er faldende, og det skyldes ifølge AE-rådet lavere vækst i det private forbrug og en afmatning af boligmarkedet i kølvandet på stigende renter og opbremsningen i boligpriserne. Under lup har den danske økonomi længe fået kritik for at være truet af overophedning, fordi beskæftigelsen er historisk høj med et forventet pres på lønningerne. AE-rådet afviser ikke det problem, men det er i rådets prognose ikke den største trussel. - Samlet mener vi, at risikoen for hurtigere og kraftigere vending i de danske konjunkturer er større end risikoen for overophedning. Når det er sagt, så mener vi også, at kapacitetspresset i økonomien tilsiger, at finanspolitikken bør holdes neutral i stedet for at være ekspansiv, fordi ingen fremadrettet har interesse i de uholdbare løn- og prisstigninger, som en overophedning kan give anledning til, siger han. Balance på knivsæg Handelsbankens cheføkonom, Jes Asmussen, ser også bolig og dollar som en langt større trussel. - Set på helt kort sigt er jeg enig i den konklusion. Lige nu er der størst risiko for, at det er boligmarkedet og dollaren, der skaber problemer for dansk økonomi. Overophedningstendenser er nok mere en risikofaktor på længere sigt. Det er interessant, for dansk økonomi balancerer på lidt af en knivsæg, hvor der er risiko for lavere vækst på grund af for lidt efterspørgsel, men der også er risiko for lavere vækst, fordi der er ikke nok arbejdskraft, siger Jes Asmussen. Han har for nylig lavet en risikoanalyse, der tegner billedet af en negativ tendens. - Udviklingen gennem de seneste måneder har betydet, at risikobilledet for vores relativt optimistiske forventning om en blød landing i dansk økonomi er drejet i retning af mere negativ karakter, siger han. AE-rådet forventer, at BNP-væksten falder til 1,8 procent i 2007, hvilket står i forhold til 3,5 procent i 2006. I prognosen peges der på flere paradokser i dansk økonomi. - Paradoksalt nok kommer nedgearingen af væksten samtidig med den største beskæftigelsesfremgang i mands minde, siger Frederik I. Pedersen, der også undrer sig over prisudviklingen på eksporten. - Det virker paradoksalt, at de danske virksomheder på toppen af en højkonjunktur kan eksportere varer til en lavere pris i 2007 end det, de solgte varerne for i 2006. Prisudviklingen på vores handel er dermed også med til at sætte pres på betalingsbalancen, siger han./ritzau/