EMNER

Negative udsagn

BISPEVALG:I ”Bispekamp aflyst” og ”Kirkevalg fra sofaen” 5.3. kan man bl.a. læse følgende negative udsagn, nemlig at aflysningen, uagtet at næsten 2/3 af de stemmeberettigede allerede har afgivet deres stemmer, 1) er et demokratisk problem, 2) tæt på en katastrofe, 3) aflysningen af mødet er dybt bekymrende, 4) for det betyder ikke bare, at debatten forstummer, men også at vi kan få valgt en biskop, der ikke har givet konkrete bud, og som dem, der stemmer, slet ikke kender, 5) et væsentligt tab, at der nu kun er et offentligt møde med kandidaterne. Menighedsrådsmedlemmerne mangler viljen til at debattere. Med hvilken ret og på hvilken baggrund kan så få dømme og udtale sig om lødigheden af den viden, som allerede har fået så mange til at afgive deres stemmer? At disse ikke har tilmeldt sig mødet, kunne vel skyldes, at de netop har truffet deres valg på baggrund af erhvervet viden og derfor ikke har behov for mere, men også at ifald enkelte skulle skifte mening på baggrund af et møde, ville de alligevel ikke kunne ændre den allerede afgivne stemme. For fuldstændighedens skyld bør det da også nævnes, at der var et enkelt positivt udsagn nemlig Henning Toft Bros om, at "vi har haft så mange i tale allerede".