EMNER

Negative udsigter er gjort til skamme i USA

Af Jens Nyholm cheføkonom, Spar Nord I modsætning til hvad vi på forhånd havde forventet, bød sidste uge på en opadgående bevægelse i renterne. På forhånd havde vi argumenteret for, at den ledende indikator for den tyske økonomi (Ifo indekset) ville forblive på et højt niveau - at obligationsmarkedet igennem de seneste ugers udsalg havde indregnet det i priserne og, at der dermed ikke burde komme nogen markante reaktioner på de tyske tal. Den ledende tyske indikator steg derimod, og da det finansielle marked på forhånd havde forventet et fald, medførte det kursfald/rentestigning. En udvikling der i øvrigt blev forstærket af en ret markant opgang i den tyske inflation (der nu igen bliver ramt af stigende oliepriser), og af stigende hussalg og industriordrer ud af USA. Samlet blev de seneste ugers negative obligationsmarked dermed forlænget som konsekvens af en fortsat strøm af (overraskende) stærke tal ud af stort set alle regioner af verdensøkonomien. Ugens nøgletal Den kommende uge byder på en række nøgletal der kan fastholde markedet i den aktuelt meget negative stemning. Fra alle regioner kommer der målinger af stemningen blandt indkøbscheferne – de såkaldte ISM eller PMI indikatorer. Hertil kommer inflations-, og beskæftigelsesdata fra USA samt et pengepolitisk møde i Europa. I Europa holdes der i flere lande lukket om mandagen i forbindelse med 1. maj, mens store dele af markedet i Asien er lukket i det meste af ugen – en uge der går under betegnelsen ”Golden Week”. Da udfaldet af ECB’s pengepolitiske møde er så godt som givet (ingen renteændring) vil fokus være rettet mod det efterfølgende pressemøde og udtalelser fra ECB chefen Trichet. Vi forventer, at Trichet fastholder retorikken fra sidst møde og indikerer en renteforhøjelse på mødet 8. juni. Men hvad med fremtiden ... skal vi til at se frem til endnu flere renteforhøjelser end dem der allerede forventes? Det afhænger til gengæld af hvor meget gang der er i økonomien og hvor meget inflationspres de stigende oliepriser medfører. Denne uge byder som sagt på ledende indikatorer fra hele verden (mandag/tirsdag) og vi forventer derfor, at informationerne herfra blive det dominerende markedstema. Global vækstfremgang Ovenpå en række positive nyheder ud af de europæiske lande forventer vi, at humørpilen fra de europæiske indkøbschefer peger yderligere opad i målingen for april. Både de tyske, franske og Italienske målinger viser betydelig fremgang – drevet af Tyskland – efterfulgt af Italien og Frankrig. Det samme gælder i princippet USA der – selvom vi og markedet forventer et lille fald i den ledende indikator – fortsat befinder sig på et højt niveau. Målt på en sammensat global PMI indikator er aktiviteten i verdensøkonomien p.t. på det højeste niveau i 20 måneder, med fremgang i både USA, Tyskland og Japan i de første måneder af 2006. Specielt USA har overrasket positivt og gjort alle negative forventninger til skamme. I Tyskland (Europa) og Japan har fremgangen været forventet, mens økonomer generelt venter på hvornår (ikke hvis) den amerikanske økonomi går ned i gear. De fleste analytikere (inkl. Spar Nord) forventer, at den amerikanske økonomi vil gå pænt ned i gear i løbet af 2006 og ind i 2007 – men indtil videre er det svært at få øje på den svaghed! Sammen med eksplosive stigninger i råvarepriserne (inkl. oliepriserne) har den robuste vækst rettet fokus over imod stigende inflationsrisiko og globale renteforhøjelser. Nu har USA forhøjet renten 15 gange siden juni 2004 – nu er det de øvrige centralbankers tur! Vi forventer robuste tillidsmålinger fra både USA, Europa og Japan og med yderligere fremgang i beskæftigelsen i USA vil det positive vækstbillede blive opretholdt. Negativ stemning I den kommende uge er der derfor en reel risiko for, at den negative stemning på obligationsmarkedet fortsætter, idet ugen byder på tal der specielt for Eurozonen forventes at bekræfte den positive væksthistorie. I sidste uge bød Tyskland som sagt på positive tal (både for industrien og forbrugerne) – en tendens som også har været tydelig i tallene fra USA. Med ledende indikatorer mandag/tirsdag og med beskæftigelse ud af USA fredag vil markedsbevægelserne sandsynligvis være centreret i starten og slutningen af ugen. Ugen byder endvidere på mange danske regnskaber der for de danske investorers vedkommende kan trække lidt af opmærksomheden væk fra obligationsmarkedet og over på aktiemarkedet.