EMNER

Nej - Bruxelles får ikke mere magt over Europa

EU-FORFATNING:Så blev Konventet om Europas fremtid endelig færdig med sit udkast til en ny forfatningstraktat. Vi kan være tilfredse med resultatet - mere enkelthed, åbenhed og effektivitet og en klarere afvejning af, hvad der er fællesskabets kompetence set i forhold til medlemslandene. Men nej - EU-skeptikere, modstandere og Danmarks Radio var straks klar med konklusionen - det betyder mere magt til Bruxelles, mere magt til de store lande på bekostning af de små, og det bliver svært at få den danske befolkning til at stemme ja til dette. Det, skeptikerne tolker som negativt i forhold til Danmark, er, at de store lande får større stemmevægt i Rådet, at kommissærposterne skal gå på omgang mellem små og store lande, og at der kommer en "præsident" eller "formand" for Det Europæiske Råd på samme måde, som vi i dag kender det i Kommissionen og Europa-Parlamentet. Det er imidlertid forkert at opfatte disse elementer som vendt mod de små lande i almindelighed og Danmark i særdeleshed. EU er i alle organisationer opbygget sådan, at de små lande relativt tilgodeses Og hvis man overdriver de små landes magt i forhold til de store, vil EU miste sin platform. EU skal ikke gøres til en institution, der af de store lande opfattes urimelig i sin opbygning. Det vil kunne føre til, at de store lande så hellere vil operere udenom EU. Med udvidelsen stiger antallet af små og mellemstore lande. Derfor er de store lande naturligt meget opmærksomme på magtforholdene. Jeg mener ikke, at nogle af de tre punkter vil volde problemer for Danmark - i øvrigt vil man nok ende med at fastholde stemmevægtene. Men det er selvfølgelig svært at forklare disse ting for alle danskere. For mange er Parlament, Kommission og Råd noget fjernt og ukendt. Og det bliver selvfølgelig ikke nemmere, når meningsdannere i deres gengivelse af den nye traktat konkluderer, at der er tale om mere magt til Bruxelles, og at det vil blive svært at overbevise den danske befolkning om, at den skal stemme ja. Byen Bruxelles får jo ikke en pind mere at skulle have sagt over resten af Europa. EU's institutioner bliver alle styrket i deres virkefelt, og beslutningerne dermed styrket i den demokratiske legitimitet. Det er da kun godt, så hvorfor være så sur?