Børnepasning

NEJ - der skal ikke bygges et helt nyt rådhus

Troels Folmer Andersen, Bælum: Borgmesteren arbejder ihærdigt på at centralisere al magt i kommunen i Støvring. For eksempel har hun foreslået at nedbryde kommunens eneste ordentlige byrådssal, den i Terndrup, og bruge den til kontorer. Jeg mener, at vi skal modvirke dette og bevare de eksisterende rådhuse som kraftcentre i de gamle kommuner. Preben Bøgh, Ø. Hornum: Kommunen bør i stedet reducere antallet af ansatte med ¿kolde¿ hænder betydeligt. Det er jo fuldstændig misforstået at ville ansætte flere og flere til administration, og hele tiden skære ned på børnepasning, skoler og ældre. Niels Ole Ladefoged, Nørager: Det er for tidligt efter kommunesammenlægningen at tænke på at opføre et fælles rådhus, måske om en halv snes år. I hvert fald skal der gå to valgperioder endnu. Borgerne er endnu for lokalpatriotiske til at kunne acceptere forslaget. Lær hellere af erfaringerne fra Bornholm, der nu i fem år har haft et decentralt styre. Kim Bilskov, Mejlby: Jeg mener helt klart, at man fra kommunens side skal koncentrere sig om at lave en ordentlig service baseret på de lokationer, der findes nu. Det hele hander jo om at give den bedste mulige service til borgerne. Lige nu skal der fokuseres på at få service niveauet op på det niveau som vi havde i den gamle Nørager kommune. Katharina Muhlig, Terndrup: Som ansat ved kommunen er der selvfølgelig mange fordele ved at bygge et rådhus, så alle medarbejdere er samlet et sted. Det giver en del problemer i hverdagen, at vi har tre rådhuse. Men da det er borgerne vi skal servicere, tror jeg at det er vigtigt, at vi beholder de tre rådhuse endnu. Mange har ikke mulighed for at komme frem og tilbage, især ældre og handicappede. Karina Julin Voss, Sønderup: Jeg synes at tanken om at bygge et nyt stort rådhus, lyder til at være meget dyrt. Hvor kommer pengene fra? Vi bor i en landsby og har netop fået at vide at der skal spares en fuldtids pædagogstilling i vores landsbyordning (børnehave+ SFO). Min frygt ved at der skulle bygges et nyt rådhus, er, at det vil gå ud over os i landsbyerne. John Viuf, Bælum: Med mindre der kan dokumenteres modsvarende besparelser i form af arbejdskraft, it-omkostninger, produktivitetsforbedring eller andet vil det alene medføre omkostninger for borgerne, hvilket ikke er ønskeligt. Jørgen Olesen, Støvring: En centralisering vil være et dårligt signal at sende til borgerne og ikke i tråd med, hvad der blev lovet ved valget og sammenlægningen. Der vil blive en del polemik omkring beliggenheden. Kørsel og tid omkring det er sandsynligvis noget billigere end et prestigebyggeri. Knud V Christensen, Bælum: Indret lokale kontorer med få generalister, så vi har nærkontakt mellem borgere og administratorer og køb resten eksternt Jens Roesdahl, Skørping: Ideen med at samle alle funktioner er for så vidt god, men de kommunale ressourcer bør aktuelt prioriteres anderledes. F.eks. er Rebild Kommune bundscore i Nordjylland mht. at bruge penge på børns skolegang. Hans Bjørn, Terndrup: Tanken om et nyt rådhus er tiltalende, men jeg tror ikke investeringen vil forrente sig. På længere sigt vil være klogt og rigtigt at fusionere med Mariagerfjord. Man kunne da udmærket udvide rådhuset i Terndrup. Hvis det skal ligge i Støvring må det umiddelbart ligge uden for byen. Jeg har ikke fantasi til at placere det andre end de to steder. Leo Thysk, Nørager: Et nyt centralt rådhus vil ikke medføre bedre borgerservice i en geografisk set tyndt befolket kommune, og måske heller ikke bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Ud fra en økonomisk betragtning fås der vel også mere valuta for pengene ved at optimere skoler og undervisning. Erik Lassen, Bælum: Bedre at bruge pengene på skoler, børnehaver og plejehjem. Ingen grund til at centralisere yderligere. Morten Toft Jørgensen, Skørping: Endnu et eksempel på Venstres centralisering, som vil bevirke endnu kraftigere affolkning af landdistrikterne. Brug pengene på byfornyelse i Nørager, Skørping og Terndrup i stedet. Torben Mikkelsen, Stenild: Det vil koste mere, end man sparer, tror jeg, og jeg syntes der er mange andre ting man kan gøre noget ved inden, men kan de bevise de spare penge og der ikke kommer skattestigninger eller sker nogen forringelse fra i dag, så kan man se på det. Chr. Vestergaard, Blenstrup: Lad os forsøge at bevare en decentral struktur, som giver arbejdspladser og kommunalt nærvær i alle egne af kommunen. Skal der endelig bygges nyt rådhus, foreslår jeg det ligger nogenlunde centralt i kommunen i Rebild by som dermed afspejler kommunens navn.