EMNER

Nej - det kunne have været bedre

NEJ

René Binderup-Nielsen, Havbro Jeg kan frygte at stemmerne i de små samfund kommer til at betyde for lidt. Allerede nu er der skåret kraftigt i landsbypuljerne, her får man ellers meget for pengene, da arbejdskraften som regel er frivillig og pengene udelukkende bruges til materialeindkøb. Michael Odgaard, Aars Nej. Der er brugt unødige midler og ressourcer på om- og tilbygning og flytten rundt på medarbejdere, som kunne have været undgået, hvis man havde taget konsekvensen fra start; men det turde politikerne åbenbart ikke... Kurt Nielsen, Aars Jeg har svaret nej, idet jeg mener, at indkøringsproblemerne absolut ikke er overstået endnu. Som formand for folkeoplysningsudvalget føler jeg, at de større muligheder, som den nye kommune skulle give, endnu ligger langt ude i fremtiden. J. Møllegaard, Simested Kommunen bliver ikke økonomisk stærkere af, at man slår fire fattige kommuner sammen til èn. Jørn Bloch Brøndum Al komunikation har været meget træg, især skoler har været hårdt belastet både med it og telefon. Det er lidt uforståeligt at det bliver dyrere at rationalisere, det skulle jo være en gevinst. Jesper Bach, Farsø Jeg var dybt uenig i kommunalreformen som skabte kommunen, og i det seneste år er jeg blevet bekræftet i, hvad jeg mener er en centralistisk og skævvridende reform, der er hastet igennem uden de nødvendige midler. Doris Lauritzen, Gedsted Som borger er det svært at få øje på fordelen ved kommunesammenlægning, der er blevet bombarderet med besparelser lige siden start, der bliver lukket servicekontorer, biblioteksfilialer, turistkontorer osv. Jeg er bekymret for, at sammenlægningen kun kommer nogle få større byer til gavn på bekostning af de små landsbysamfund. Susan Nielsen, Troelstrup Umiddelbart er det mere forvirrende for borgerne at finde ud af, hvor de forskellige forvaltninger osv. har til huse. Jeg kan ikke se nogle fordele ved sammenlægningen for den enkelte borger, udover at det forhåbentlig er en besparelse på sigt der måske kommer borgerne til gode. Bodil Damgaard, Aars At der ingen service er i kommunen mere, eller at den i værste fald er ekstrem langsom. Man skal henvende sig den ene gang efter den anden for måske endelig at blive hørt. Det er simpelthen for dårligt. I mine øjne er borgerne blevet de store tabere i kommunesammenlægningerne. Nu vil man flytte borgerservice fra Farsø til Løgstør eller Aars, hvad med de ældre borgere, der måske ikke bare lige kan sætte sig ud i bilen?