Hospitaler

Nej, det skal naturligvis ligge i Farsø!

For­mand for støt­te­for­en­in­gen til sy­ge­hu­set i Far­sø, Kir­sten Mo­es­gaard, pe­ger på, at det vil være me­get let at byg­ge til sy­ge­hu­set i Far­sø, så det kan bli­ve stor­sy­ge­hus i Him­mer­land. AR­KIV­FO­TO: PER KO­LIND

For­mand for støt­te­for­en­in­gen til sy­ge­hu­set i Far­sø, Kir­sten Mo­es­gaard, pe­ger på, at det vil være me­get let at byg­ge til sy­ge­hu­set i Far­sø, så det kan bli­ve stor­sy­ge­hus i Him­mer­land. AR­KIV­FO­TO: PER KO­LIND

FARSØ:I Farsø er de ikke i tvivl om, at det naturligvis er Farsø, der skal være hjemsted, hvis sygehusdriften i Himmerland skal samles et sted. Det synspunkt giver både borgmester H.O.A. Kjeldsen (V) og formanden for Farsø Sygehus’ støtteforening, Kirsten Moesgaard, udtryk for. - Der kan ikke være tvivl om, at det skal ligge i Farsø. Farsø er meget mere centralt i Himmerland, og så har vi masser af plads til udvidelse, siger borgmester Kjeldsen. Formand for støttefore-ningen er på linje: - Sygehuset skal ligge i Farsø. Vi har en helt fantastisk god funktionalitet i sygehuset i Farsø, der i modsætning til sygehuset i Hobro jo er i ét plan, påpeger Kirsten Moesgaard. Hun betegner sygehuset i Farsø som topmoderne og velfungerende - bl.a. har man inden for de seneste år investeret i operationsstuerne, så steriliteten er i top. - Her i Farsø har vi opnået virkelig gode resultater inden for ortopædkirurgien, hvor folk kommer langvejs fra for at få hofte- og knæoperationer. - Hvis de fire kirurger i Farsø skal flyttes til Hobro, ødelægger man den rationalitet og den funktionalitet, man har opbygget i Farsø gennem flere år. Man ødelægger også det ”brand”, Farsø har fået inden for ortopædkirurgien, mener Kirsten Moesgaard. Det bliver nødvendigt med en tilbygning, hvis sygehusdriften i Himmerland skal samles på ét storhospital. Kirsten Moesgaard slår på, at det vil være let at bygge til sygehuset i Farsø. Øst for sygehusbygningen er der en kommunalt ejet grund, som er velegnet til formålet. - Det vil også være langt billigere at bygge til i Farsø end i Hobro. I Farsø har vi et stykke flad mark, hvor man bare kan støbe en sokkel. - Hvis man skal bygge til i Hobro - hvor de jo bor på et frimærke - skal man bygge oven på det eksiste-rende. Det bliver alt, alt for dyrt at bygge gammelt om til nyt, mener Kirsten Moesgaard. Støtteforeningsformanden i Farsø råder regionen til at lave en tilbundsgående analyse af, hvad konsekvensen bliver af at kassere alt i Hobro henholdsvis kassere alt i Farsø. - Jeg er sikker på, at resultatet vil vise, at Farsø er langt det mest rationelle.