Nej-kommentarer

Rita Berthelsen, Haverslev Hvis man vælger at flytte 7. klasserne til en større skole, hvornår flytter man så 6. klasserne? 5. klasserne? Elevtallet falder, det bliver svært at tiltrække kvalificerede lærere, og så kan skolen ligeså godt lukke, og samfundet går i stå. Per Alstrup, Skørping Byrådet skal i stedet melde rent ud med en planlægning af, hvilke skoler der på sigt skal overleve, og hvilke der skal lukkes. Alt andet resulterer i utryghed hos såvel lærere, elever som forældre. Mogens Rosenbeck, Blenstrup Er der sikkerhed for den lokale skole, flytter ikke mindst børnefamilier i dag gerne på landet for at få en blødere velfærdstilværelse med dyr og natur, rolige og overskuelige omgivelser, et folkeligt fællesskab. Karsten Hansen, Hovheden Flytningen af 7. klasse er første skridt mod endnu en nedlæggelse af landsbyerne. Der ud over skabes et nyt problem, nemlig konfirmationsforberedelsen i de små sogne. Kai Bylling, Terndrup Mig bekendt er der ikke lavet undersøgelser, der entydigt peger på undervisningsfordele ved en flytning; eller omvendt en direkte forringelse af undervisningens kvalitet på små skoler i forhold til store skoler. John E. Sørensen, Aarestrup Det er fantasiløst og til dels ansvarsløst at beskære de mindste skoler. Alle kender alle, og den elev, der har det svært, får den opmærksomhed, der skal til for at komme videre uden at føle sig anderledes eller udenfor. Vi har på det seneste set tragiske eksempler på det modsatte. Aage Drøhse, Veggerby Historien i gl. Støvring Kommune har vist, at det ikke er af pædagogiske eller økonomiske grunde beslutningerne tages - det er alene politiske. Erik Lassen, Bælum En nedlæggelse af den lokale folkeskole vil have store konsekvenser for de mindre byer, hvor det måske er det eneste samlingspunkt, der er tilbage. Der er ingen grund til at centralisere yderligere, der skal ske udvikling i hele kommunen og ikke kun i Støvring og Skørping. Birgit Skovmand, Støvring Det er dybt beklageligt, at alt skal samles i større og større enheder, når det har med mennesker at gøre. De fleste trives nemlig bedst i mindre og derved mere overskuelige sammenhænge. Anni Hyldgaard, Haverslev Der skal åbenbart tages stilling til alle skolerne på en gang uden at tage hensyn til den enkelte skole. På Haverslev Skole er det for eksempel en klasse på 20 elever, man vil flytte, så der vil der heller ikke være nogen besparelse i det - der skal alligevel laves en ekstra klasse. Anders Bak, Ravnkilde Hvis man fortsat skal holde liv i de mindre samfund, er man nødsaget til at beholde de aktiver, der er i området. Hvis skolen lukker, vil eleverne f.eks. hellere dyrke sport med deres klassekammerater i den nye klasse.