Nej - mad er forældrenes ansvar

Uffe Sørensen, Brønderslev: Det er klar forældreopgave, og jeg går ud fra, at der på alle skoler er mulighed for opbevaring af madpakkerne på køl. De eksisterende madordninger benyttes kun af ca. 25% af eleverne! En beskeden avance på 15%, vil kun kunne dække svind og altså ikke aflønning af det nødvendige personale. Jeg forudser en vanskelig opgave ved den kommende budgetlægning. Søren Erik Nielsen, Stenum: Jeg mener ikke, det direkte er en kommunal opgave. at tilbyde mad i skolerne, men derfor kan det være en god ide, at tilbyde en ordning i alle skolerne, det har vist sig det kan lade sig gøre på nogle skoler, uden der skal kommunale kroner i ordningen. Det er dog stadig forældrene der har ansvaret for deres børn får mad hver dag. Preben Ørum, Serritslev: Det er ikke en kommunal opgave at sørge for mad i skolerne - det er heller ikke skolens opgave. Jeg synes efterhånden der må være grænser for, hvor meget skole og kommune skal sørge for. Mad til ens børn må da være et forældre anliggende. Rent lovgivningsmæssig, er der noget med hygiejnekursus, hvis noget sådan skulle gennemføres - det skulle ikke undre mig, der var flere evt besværligheder, hvis forældre selv ville sørge for skolemad. Men så er det godt der sidder nogle politikere, der kan forme loven - i takt med, at samfundet ændrer sig - det må selv jeg sande - at samfundet ændrer sig - ovenstående er, i høj grad, et udtryk for, at jeg fornemmer at flere og flere borgere, måske også mig selv, vil have kommunen til og tage sig af snart alting. Martin Rishøj Jensen, Agersted: Der er ingen tvivl om, at det ville være godt hvis kommunen kunne sørge for skolemad. Nu har det så vist sig at forudsætningerne ikke holdt - det er brandærgerligt! Nu skal der så tages stilling til om skolemad kan finde plads på budgettet for 2009. Der skal findes 1,3 million før det løber rundt. Da det ser ud til at det bliver svært nok at få budgettet til at hænge sammen, vil det betyde at pengene skal findes ved at spare et andet sted. Nogle skoler har lavet deres egen skolemadsordning. Hvis kommunen udstikker nogle retningslinier og giver råd og vejledning om madens kvalitet, ser jeg ikke noget problem i at skolerne finder deres egen model. Hvis maden er i orden, er jeg ret ligeglad med hvor den bliver lavet. Lars Christensen, Dronninglund: Nej, det er et forælder ansvar. K.E. Sørensen, Geraa: Efter min opfattelse, både må og skal det være forældres opgave at "fodre" deres børn, i skolen v.h.a. en madpakke! Jørgen B. Nielsen, Brønderslev: Forældre må sørge for deres børn. Hvad er der galt med en almindelig madpakke? Johnny Sort Jensen, Asaa: Med de nuværende økonomiske forudsætning, hvor det viser sig, at det er væsentlig dyrere at lave skolemaden end først beregnet, så er der ikke belæg for det. Dog vil det være aktuelt, når regeringen har besluttet at der skal være skolemad til børnene, idet en regeringsbeslutning bør resultere i, at der kommer bloktilskud til ordningen. Mulighederne for skolemad skal gælde for alle kommunens elever Jacob Sørensen, Hjallerup: Så længe at det kniber for Brønderslev Kommune at sørge for en ordentlig kvalitet i børnepasningen i Hjallerup, kan jeg ikke se hvorfor kommunen skal opretholde at skolemadordning i den vestlige ende af kommunen. Som borger i den tidligere Dr. lund Kommune, er det min oplevelse at vi i Hjallerup og Dronninglund området, som resultat af kommunesammenlægningen, har oplevet at "blive trukket ned i niveau" på mange områder, men i sær indenfor børnepasning. Børge Jensen, Brønderslev: I princippet nej. Men hvis man konstaterer, at skoleeleverne ikke får ordentlig mad, så kunne man se på det, om hvad der skulle gøres. I princippet skal man ikke tage ansvaret fra forældrene. Gitte Laursen, Brønderslev: Jeg mener ikke fællesskabet skal betale for skolebørnenes forplejning. Hvis ordningen fuldt og helt er forældrebetalt er det ok for mig. Flemming Vejrum, Brønderslev: Det er ikke kommunens opgave, det er forældrenes ansvar, at sørge for den kost børnene skal have. Det er efterhånden sådan, at alt ansvar fratages forældrene, og det er vel trods alt dem der har fået børnene. Erik Knudsen, Ørum: Hvis man er så kreativ, at man kan lave BØRNENE kan man vel også selv lave en interessant madpakke til dem. Erik Hald, Brønderslev. Principielt nej til at være en kommunal forpligtelse, men det er en god ide at etablere madordninger ud fra både sociale og ikke mindst sundhedsmæssige betragtninger. Kan økonomisk vurderes og prioriteres sammen med alt andet. Elmer Østergaard. Brønderslev: Det skal til enhver tid være forældre der sørger og betaler for mad til børnene. Det bør i hvert fald ikke være nogen kommunal tilskudsordning som ugidelige forældre kan lukrere på. Det er OK at skolerne er opmærksom på elevernes sundhedstilstand, men det er stadig forældres ansvar. Egon Jensen, Brønderslev: Netop dette område må forældrene da tage sig af. Det er lidt for nemt altid at sige, at denne opgave må det offentlige tage sig af. Man kunne derfor omvendt spørge: Hvad er det egentlig forældrene skal tage sig af? Bjarne Nielsen Brønderslev: Det er grundlæggende forældres ansvar at børnene får en sund kost, så det må være forældrene der skal sørge for skolemaden kan købes måske sammen med skolen. Birgit Christensen, Ørum: Børn er forældrenes ansvar. Det er ikke en kommunal opgave at sørge for at børnene får noget at spise i skolen. Hvis forældrene vil betale den fulde udgift til mad og personale m.m. er det ok. Det er et forældreansvar opdrage og forsørge de børn man sætter i verden.