Nej - mad er forældrenes ansvar

Uffe Sørensen, Brønderslev: Det er klar forældreopgave, og jeg går ud fra, at der på alle skoler er mulighed for opbevaring af madpakkerne på køl. De eksisterende madordninger benyttes kun af ca. 25% af eleverne! En beskeden avance på 15%, vil kun kunne dække svind og altså ikke aflønning af det nødvendige personale. Jeg forudser en vanskelig opgave ved den kommende budgetlægning. Søren Erik Nielsen, Stenum: Jeg mener ikke, det direkte er en kommunal opgave. at tilbyde mad i skolerne, men derfor kan det være en god ide, at tilbyde en ordning i alle skolerne, det har vist sig det kan lade sig gøre på nogle skoler, uden der skal kommunale kroner i ordningen. Det er dog stadig forældrene der har ansvaret for deres børn får mad hver dag. Preben Ørum, Serritslev: Det er ikke en kommunal opgave at sørge for mad i skolerne - det er heller ikke skolens opgave. Nu ved jeg imidlertid godt mange vil synes det er en "utidssvarende" holding at have, men synes efterhånden der må være grænser for, hvor meget skole og kommune skal sørge for. Mad til ens børn må da være et forældre anliggende, og signalværdien i det - det må skolen eller kommunen tage sig af - i dette tilfælde - mad til ens børn, synes jeg er, et uheldigt signal og sende. Det er mens, man er barn, man bliver formet - igennem forbilleder - men vil forældre selv tage ansvaret og "drive" denne forretning, synes jeg det er fint - så viser man, som forældre, at det er et forældre anliggende - det med skolemad. Rent lovgivningsmæssig, er der noget med hygiejnekursus, hvis noget sådan skulle gennemføres - det skulle ikke undre mig, der var flere evt besværligheder, hvis forældre selv ville sørge for skolemad. Men så er det godt der sidder nogle politikere, der kan forme loven - i takt med, at samfundet ændrer sig - det må selv jeg sande - at samfundet ændrer sig - ovenstående er, i høj grad, et udtryk for, at jeg fornemmer at flere og flere borgere, måske også mig selv, vil have kommunen til og tage sig af - snart alting - men tingene er jo ikke "så sort/hvide" altid. Martin Rishøj Jensen, Agersted: Der er ingen tvivl om, at det ville være godt hvis kommunen kunne sørge for skolemad. Det er desværre ikke så nemt, som vi havde troet, eller håbet på. Den ordning der blev lavet, blev ud fra et stort og grundigt stykke arbejde, hvor mange var indblandet. Og jeg gerne understrege at jeg gik ind for planen! Nu har det så vist sig at forudsætningerne ikke holdt - det er brandærgerligt! En vigtig forudsætning var, at der skulle laves et lille overskud, der kunne dække udgifterne til ordningen. Det viste sig at være for optimistisk. Nu skal der så tages stilling til om skolemad kan finde plads på budgettet for 2009. Der skal findes 1,3 million før det løber rundt. Da det ser ud til at det bliver svært nok at få budgettet til at hænge sammen, vil det betyde at pengene skal findes ved at spare et andet sted. Skoler og børnehaver trænger til renovering og udvidelser trænger sig på flere steder, så her kan der ikke findes kroner. Nogle skoler har lavet deres egen skolemadsordning. Det koster ca. det samme som en kommunal ordning, pr. portion. Men herudover er der ikke flere udgifter. For mig er det vigtigste at alle børn kan tilbydes noget ordentlig mad. Det er ikke afgørende om der er politisk eller kommunal "ejerskab" til projektet. Hvis kommunen udstikker nogle retningslinier og giver råd og vejledning om madens kvalitet, ser jeg ikke noget problem i at skolerne finder deres egen model. Hvis maden er i orden, er jeg ret ligeglad med hvor den bliver lavet. Det er ikke holdbart, at maden bliver lavet med et stort underskud til følge. Det er hverken rimeligt over for andre udbydere, eller dem der i sidste ende kommer til at betale. Lars Christensen, Dronninglund: Nej, det er et forælder ansvar K.E. Sørensen, Geraa: Efter min opfattelse, både må og skal det være forældres opgave at "fodre" deres børn, i skolen v.h.a. en madpakke! Jørgen B. Nielsen, Brønderslev: Forældre må sørge for deres børn. Hvad er der galt med en almindelig madpakke? Johnny Sort Jensen, Asaa: Med de nuværende økonomiske forudsætning, hvor det viser sig, at det er væsentlig dyrere at lave skolemaden end først beregnet, så er der ikke belæg for det. Dog vil det være aktuelt, når regeringen har besluttet at der skal være skolemad til børnene, idet en regeringsbeslutning bør resultere i, at der kommer bloktilskud til ordningen. Mulighederne for skolemad skal gælde for alle kommunens elever Jacob Sørensen, Hjallerup: Så længe at det kniber for Brønderslev Kommune at sørge for en ordentlig kvalitet i børnepasningen i Hjallerup, kan jeg ikke se hvorfor kommunen skal opretholde at skolemadordning i den vestlige ende af kommunen. Som borger i den tidligere Dr. lund Kommune, er det min oplevelse at vi i Hjallerup og Dronninglund området, som resultat af kommunesammenlægningen, har oplevet at "blive trukket ned i niveau" på mange områder, men i sær indenfor børnepasning. Min søn starter i SFO'en efter sommerferien, men der er ikke fornuftige fysiske rammer i den institution han skal starte i, set i forhold til det antal børn som skal starte. Ja, nogle af børnene får sandsynligvis garderober på TOILETTET. Og dette fordi kommunen har udsat en ombygning/tilbygning af institutionen. Så med de 3 mill. kommunen har meldt ud blev sparet på lønninger under den netop overståede konflikt, og nedlæggelsen af skolemadordninger (som vi i Dronninglund Kommune eksisterede fint uden), så KUNNE det måske være at man kunne fremskynde tilbygningen til Stjernehuset i Hjallerup. For en gangs skyld må Brønderslev-området altså også æde en serviceforringelse. Politikerne kan ikke blive ved med at holde sig til at befolkningstallet i Hjallerup falder - statistisk set. Det er rigtigt at ifølge befolkningsprognosen på kommunens egen hjemmeside, så befolkningstallet falder i kommunen med 1 % frem til 2019. Men i flg. samme prognose stiger det 7% i Hjallerup i samme periode. At prognosen så samtidig siger at børnetallet falder 22%, er efter min mening helt hen i vejret. Realiteterne er at de borgere der flytter til byen er børnefamilier. Hvordan kan det ellers være at man er så overbelagt på institutionerne, at man er nødt til at inddrage toiletter som garderober??? Børge Jensen, Brønderslev: I princippet nej. Men hvis man konstaterer, at skoleeleverne ikke får ordentlig mad, så kunne man se på det, om hvad der skulle gøres. I princippet skal man ikke tage ansvaret fra forældrene. Gitte Laursen, Brønderslev: Jeg mener ikke fællesskabet skal betale for skolebørnenes forplejning. Hvis ordningen fuldt og helt er forældrebetalt er det ok for mig. Flemming Vejrum, Brønderslev: Det er ikke kommunens opgave, det er forældrenes ansvar, at sørge for den kost børnene skal have. det er efterhånden sådan, at alt ansvar fratages forældrene, og det er vel trods alt dem der har fået børnene. skal kommunen næste gang betale for bleer til børnene? Erik Knudsen, Ørum: Hvis man er så kreativ, at man kan lave BØRNENE kan man vel også selv lave en interessant madpakke til dem. Erik Hald, Brønderslev. Principielt nej til at være en kommunal forpligtelse, men det er en god ide at etablere madordninger ud fra både sociale og ikke mindst sundhedsmæssige betragtninger. Kan økonomisk vurderes og prioriteres sammen med alt andet. Elmer Østergaard. Brønderslev: Det skal til enhver tid være forældre der sørger og betaler for mad til børnene. Det bør i hvert fald ikke være nogen kommunal tilskudsordning som ugidelige forældre kan lukrere på. Det er OK at skolerne er opmærksom på elevernes sundhedstilstand, men det er stadig forældres ansvar. Egon Jensen, Brønderslev: Når vi nu har en regering, der gennem flere år har praktiseret skattestop, så må det naturligvis få konsekvenser nogle steder. Og netop dette område må forældrene da tage sig af. Det er lidt for nemt altid at sige, at denne opgave må det offentlige tage sig af. Man kunne derfor omvendt spørge: Hvad er det egentlig forældrene skal tage sig af? Personligt ville jeg prioritere ordentlig mad til de ældre fremfor de skolebørn, der jo har forældrene derhjemme til at sørge for sig. Bjarne Nielsen Brønderslev: Det er grundlæggende forældres ansvar at børnene får en sund kost, så det må være forældrene der skal sørge for skolemaden kan købes måske sammen med skolen. Birgit Christensen, Ørum: Børn er forældrenes ansvar. Det er ikke en kommunal opgave at sørge for at børnene får noget at spise i skolen. Hvis forældrene vil betale den fulde udgift til mad og personale m.m. er det ok. Det er et forældreansvar opdrage og forsørge de børn man sætter i verden. Benny Kristensen, Dronninglund: Principielt bør det være en forældreopgave at sørge for, at ens børn får næringsrigtig og sund mad med i skole. Herved giver man børnene større koncentrationsevne og i det hele taget bedre mulighed for at få et optimalt udbytte af undervisningen. Når det er sagt, skal man selvfølgelig skele til, hvad der sker i spisefrikvarteret i virkelighedens verden. Alt for mange børn - især de ældste skoleelever - har ikke fået morgenmad, eller har ingen madpakke med. Af dem har de fleste penge til at købe mad - mange hos det lokale pizzaria, der gerne bringer deres produkter ud til skolen. I pizzeriaet er der ingen med ernæringsmæssig ansvarlighed, der har interesse i at vurdere lødigheden af, hvad disse børn spiser. Her ville det være et stort fremskridt, hvis man havde mulighed for - gennem en kommunal madordning - at styre kvaliteten af de udbudte måltider til børnene. Denne madordning skal selvfølgelig dække alle kommunens skoler. Der skal ikke gøres forskel på skolerne i den gamle Brønderslev og Dronninglund kommune, og madordningen skal være udgiftsneutral for kommunen. Skolernes budgetter til nødvendig bygningsvedligeholdelse og til indkøb af undervisningsmaterialer er nu på et niveau så lavt, at disse områder har akut brug for et økonomisk løft af dimensioner. Pengene vil - i en undervisningsmæssig sammenhæng - være givet bedre ud her end til at finansiere, at forældrene slipper for at smøre madpakker til deres børn. Arne Mogensen, Brønderslev: Det er ikke kommunens opgave at sørge for, at der kan købes mad på skolerne, men det vil da være et godt tilbud, som jeg kun kan bakke op om.