Børnepasning

Nej - madordningen er for dyr

62 procent mener ikke, at det er rimeligt, at forældre skal betale knap 500 kroner for madordningen. Læs alle kommentarer her

Aage Boesen Pedersen, Brønderslev: Undertegnede har svaret nej. Det er for dyrt. Familier med flere børn i børnehave har ikke økonomi til dette, og det vil gå ud over de svageste familier. Janette Pedersen, Brønderslev: Vores fælles ansvar, at få sunde børn. Uffe Sørensen, Brønderslev: Det er ikke i orden, at et flertal i folketinget dikterer en tvungen madordning med en stigning på næsten 30% i forældrebetalingen fra 1. januar 2010. Det samme folketing sender heller ikke én krone til de nødvendige investeringer i institutionernes køkkener. Jeg er spændt på, hvilke forslag forvaltningen vil fremkomme med i løbet af 2009. Jeg tror, at det bliver svært med det lille beløb at konkurrere med de sunde forældresmurte madpakker. Hvad mener forældrene? Otto Ziegler, Kraghede: Det er urimeligt at pålægge børnefamilier en sådan ekstraudgift. Ordningen burde værre frivillig. Ole Vittrup, Brønderslev: Nej - endnu en "afgift", der rammer skævt. Det ender med at der ikke er nogen der har råd til at få børn! Og hvem skal så senere bidrage til opretholdelsen af vores velfærdssamfund? Gode gedigne hjemmelavede madpakker er vel heller ikke så ringe endda! Ole Petersen, Dronninglund: Jeg synes, at det er alt for mange penge for børnefamilierne. Tænk på dem som har flere børn. Prisen bør mindst halveres. Jeg synes, at det er en god idé med en vis egenfinansiering. Ole Mortensen, Hjallerup: Jeg synes at mad til børnehavebørn er en forældreopgave - som man må klare hjemmefra. I øvrigt tror jeg ikke, at 18,75 kr. pr. dag forslår noget - det bliver så en ordning, hvor jeg tror at kvaliteten ikke er god nok. Hvem skal i øvrigt betale for etablering af egnede køkkenforhold i de enkelte børnehaver - det må være skattefinansieret - enten via den ene eller den anden skat - det synes jeg ikke er OK Mogens Bjerg Madsen, Brønderslev: Det er ikke rimeligt at pålægge børnefamilier et tillæg på kr. 500. Det må være op til den enkelte familie at sørge for at børnene får en god madpakke med. Hvis man ville noget, kunne der laves et madtilbud som så kunne benyttes af dem der ønskede det. Hvem skal i øvrigt lave maden, det kan da ikke være pædagogerne, de har nok at gøre med at passe børnene. Hvad med køkkenfaciliteterne med de strikse regler der er i dag med hensyn til hygiejne og renholdelse, og så skal personalet vel også på kursus før de må lave mad. Martin Rishøj, Agersted: Det er et godt eksempel på de praktiske konsekvenser af politisk populisme. Dansk Folkeparti havde behov for at gøre sig populær hos børnefamilierne i finanslovslovens sidste forhandlinger, og smed et ultimatum ind i forhandlingernes sidste fase om mad til alle børnehavebørn. Forslaget var, som vanlig for DF, kun behandlet i reklameafdelingen, og hvad det i virkeligheden betød for børn og forældre havde ingen tænkt på. Men Pia fik sin vilje, og, desværre må jeg sige, var V og K ganske medgørlige. Nu skal kommunen lave en ordning, ligegyldigt om de vil eller ej, og forældrene skal betale ligegyldigt om de vil eller ej. De skal endda betale mere end varens værdi. Der bliver måske råd til en beskeden madpakke til 18 kr. (inkl. transport, køkken, ombygninger m.m.), forældrene betaler 25 kr. Hvis forældrene selv lavede madpakken, kunne de lave den betydeligt bedre - til en tier. Ja, hvad skal man sige... Marianne Jensen Hjallerup: Jeg mener nej, fordi madordningen i sin nuværende form ikke er tilfredsstillende, hverken for børn, forældre og institution. Marianne Christensen, Hjallerup: Nej, det er ikke i orden, for det er rigelig dyrt i forvejen at have børn i institution. Desuden vil jeg gerne selv bestemme hvad mit barn får at spise. Jørgen B. Nielsen, Brønderslev: Staten skal ikke dikterer madordninger, det skal være frivilligt. Jeg tror desværre at madordningen vil begrænse sig til industrimad. Få den ordning fjernet i en fart. Hvor meget er det nu lige en familie skal tjene ekstra pr. barn, for at betale for ordningen? Jeppe Bisgaard, Brønderslev: Min opfattelse er, at forældrene betaler nok for at have deres børn i børnehave. Det er utroligt vigtigt, at børn får den rette mad, det betyder meget for den måde de kommer til at agere på over for deres omgivelser, sunde og harmoniske børn er en samfundsopgave - selvfølgelig i samarbejde med forældrene - men for mig er det vigtigere med god opvækst for de fremtidige samfundsborgere end f.eks., skattelettelser til deres forældre. Jeanet Simonsen, Brønderslev: Regeringen har virkelig floppet på dette punkt. Jeg mener ikke, det er ok at påføre forældre en ekstra udgift på 500 kr. Blot fordi enkelte forældre ikke formår, at give deres børn en fornuftig madpakke med. Jeg gætter på, at maden der vil blive serveret bliver kvalitetsmæssigt ringere, end det mine børn ville få med hjemmefra. Kommunen har svært ved at få det til at hænge sammen økonomisk - os så ved vi jo godt alle sammen, at der vil blive købt de billigste råvarer uagtet at de er både sprøjtet, fyldt med farvestoffer, fedt og tilsætningsstoffer - blot fordi enkelte børn er uheldig stillet m.h.t. madpakker. Jeg så hellere, at man gav de dårligt stillede børn en gratis madpakke hvis forældrene ikke kan finde ud af, at løse deres "opgave" og lod vores andres børn være i fred m.h.t. den kommunale "diner transportable" som nok vil minde mest om dårlig mad om bord på et fly. Herhjemme køber vi økologiske varer, fordi vi tror på, at det gavner helbredet og miljøet - det "må" mine børn så ikke længere få til frokost pga. det offentliges indblanding i private anliggender. Dertil kommer en ekstra regning på 500 kr. om måneden, og med tre børn så laver vi lige et hurtigt regnestykke; 6000 kr. ekstra om året gange med tre det bliver en ekstra regning på 18.000 kr. årligt for vores vedkommende - for et ringere måltid mad end vi ville byde vores børn. Det finder jeg mig IKKE i!!!! Men også her viser Brønderslev Kommune, at de ikke er dygtige nok... Jeg tvivler på, at det nogensinde bliver så fantastisk at bo i Brønderslev Kommune, som man i en dyr brandingkampagne af byen fik slået stort og flot op. Jeg kan ikke kende den kommune man reklamerede for. Inge Bangsbo Andersen, Manna: For det første er en børnehaveplads dyr nok i forvejen, for det andet er det forældrenes ansvar, at børnene får en sund og varieret kost. Brian Engstrøm: Hvis planen er det bliver papmad, får vores børn bedre mad i deres madpakke. Og hvad så når barnet har en fri/sygedag, bliver beløbet så trukket fra, og det samme i forhold med ferie. Jørn Olsen, Hjallerup: Hvad er der i vejen for at børnene har en madpakke med? Hvis de ikke skal have det, er det vel rimeligt der skal betales for deres mad, for de skal vel ikke sulte hele dagen? Om prisen er rimelig kan den enkelte familie vel afgøre, men jeg tvivler på maden er billigere, hvis børnene skal have den hjemme. Hildo Rasmussen, Asaa: Det er jo dyrt hvis familien f.eks. har to børn. Det bør være frivillig om en familie vil med i ordningen, man kan jo lave en madpakke billigere selv. Henrik Lund, Brønderslev: Ved at indføre en madordning i daginstitutioner fjernes ansvaret fra forældrene og endnu en opgave påføres pædagogerne. Meningen er vel, at maden skal laves sammen med børnene som et socialpædagogisk tiltag, og det er forholdene i køkkenerne ikke godkendt til og pædagogerne har for lidt tid i forvejen. Henriette Sørensen, Brønderslev: Det er forkasteligt, Hanne Christensen, Brønderslev: Jeg mener ikke, der skal være en lovpligtig madordning. Det bør være en kommunal selvbestemmelse, om man vil tilbyde den ydelse i daginstitutionerne, og det burde være en ydelse som forældrene frit kunne vælge til eller fra for deres børn. Eva Terp-Hansen, Brønderslev: På trods af den forholdsvis høje forældrebetaling er rådighedsbeløbet til mad så lavt, at der ikke kan laves en fornuftig ordning (da arbejdsløn til køkkenpersonale og renovering/etablering af produktionskøkkener også er indeholdt i de 18,75 kr. pr. barn om dagen). Dermed er der stor risiko for, at der bliver gået på kompromis med kvaliteten af maden. F.eks. er det usandsynligt, at der kan blive råd til økologiske råvarer. Desuden skal forældrene stadig selv sørge for formiddags- og eftermiddagsmad til børnene, hvorfor argumentet om at forældrene kan spare tid, falder til jorden. Erik Hald, Brønderslev: Det er for dyrt. Udgiften for mad bør indregnes i driftsudgifter og fordeles mellem forældre, kommune og stat. En obligatorisk madordning er et godt tilbud. Den skal sikres kvalitet og være sundhedsfremmende Dorthe Sørensen, Sterup: Det er ikke i orden, at vi som forældre skal betale 500 kr. mere pr. måned pr. barn. Tænk på de familier der har fire børn ude i pasning, det er så stort et beløb at det kan blive vanskeligt at finde så mange penge i det normale budget. Hanne Grethe Mortensen, Hallund: Det er uretfærdig mod forældre der har flere børn og som ikke har råd. Det er forskel på fattig og rig. Så jeg siger, det skal ikke lægge familierne til last. Charlotte Mønster, Jerslev: Det er selvfølgelig en rigtig god ide med madordning til de små, men jeg synes ikke, at det er rimeligt, at man pålægger forældrene en ekstra udgift for det. Bjarne Nielsen, Brønderslev: Det er ikke ok, at forældre skal betale 500 kr. Det kan betyde, at mange der har flere børn får det svært med betalingen. Lad dog forældrene lave deres madpakke. Bettina Terp Noes, Jerslev: Jeg mener, man kan smøre rigtig mange madpakker for 500 kroner - og på denne måde fratages jeg som forældre retten og kontrollen over, hvad mit barn spiser. Selvom prisen øges så meget for forældrene, er der jo ikke tale om en forsølvet ordning, der bare er supernem at indføre. De fleste køkkener i langt de fleste børnehaver er ikke i en stand, der kan godkendes til produktion af mad, og selvom det er muligt, blot at lade køkkenerne godkende som anretterkøkkener (hvorefter maden leveres udefra), kræver det stadig en del investeringer blot at nå det niveau, i rigtig mange institutioner. I mit barns institution svarer de 500 kroner til 18,75 pr. barn pr. dag. Udover at de skal dække udgifterne til renoveringen af køkkenet, skal de også dække udgifterne til ressourcer (hvor mange ressourcer kræver det at lave frokost til 60 hver dag?), samt selvfølgelig indkøb af råvarer. Der stilles desuden, fra regeringens side, krav om at hvor mange måltider der skal være varme osv. hvilket jo igen stiller krav til det køkken maden fremstilles i. Men det springende punkt i hele denne diskussion er for mig, at det kun er muligt at sige sig fri for ordningen, hvis man har en læges underskrift på, at barnet af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage i madordningen. Hvad så med de forældre der altid vælger økologisk? Eller muslimer der ikke spiser svinekød? Eller alle de andre tilfælde af forældre der ønsker noget bestemt for deres børn, som ikke kan attesteres som decideret helbredsskadeligt, hvis det ikke opfyldes? Jeg kan godt se, at loven gavner alle de børn, hvis forældre har svært ved at sammensætte en ordentlig sund madpakke, men jeg tror trods alt det er et mindretal. Langt de fleste går faktisk meget op i, hvad deres børn spiser. Hvad med at sætte ind der hvor problemerne er, i stedet for at skyde med spredehagl? Benny Kristensen, Dronninglund: Når Folketinget ved et flertal har vedtaget, at det skal være sådan, er spørgsmålet om ja eller nej til daginstitutionernes madordning rent hypotetisk, men man kan selvfølgelig have en mening om, hvorvidt man synes, det er rimeligt. Børnene er forældrenes børn, og det hører til forældrenes pligt at sørge for, at de får god og sund mad med i børnehaven. Hvis enkelte forældre ikke kan overskue at sørge for det, kunne ordningen være frivillig for dem. De forældre, der foretrækker, at deres børn får god mad, skal være i deres gode ret til at sende en frisk og indbydende madpakke med frugt med deres barn. Jeg tvivler i øvrigt på, at et måltid mad kan laves for kr. 18,75 - måske i råvarer, men ikke når det også skal tilberedes i et professionelt køkken. Spørg de af børnenes bedsteforældre, der får mad via en madordning, om de er tilfredse med masseproduceret mad. Benny E. Karlsen.- Dronninglund: Jeg synes, det er en god idé at børnehavebørnene får mad i børnehaven. Med en sund og nærende madordning til alle vil det sikre, alle børn både en god vane og følelsen at alle er ens stillet. Jeg mener dog ikke, at forældrene skal betale mere. Når folketinget beslutter ordningen, må det være en skattefinansieret ordning sikret af staten der ordner denne del. Ellers er ordningen jo en skjult skat/afgift.