Nej, nej og tjah...

Hospitaler 6. september 2002 08:00

SKAGEN: Vi har fået flere svar på den direkte henvendelse til samtlige 31 folkevalgte medlemmer af amtsrådet, hvor vi spurgte, om de vil stemme ja eller nej til at lukke Skagen Sygehus. Der er kommet i alt 18 svar, og vi bragte i går de 15 første begrundelser og fortsætter i dag. Det fremgår, at en del af de folkevalgte mener, NORDJYSKE fører en tvivlsom form for journalistik ved at spørge, hvad de vil stemme. De folkevalgte - nogle af dem i hvert fald - vil hellere have fred og ro til at træffe en afgørelse uden at indvie borgerne - vælgerne - i deres tanker om det alvorlige i at lukke Skagen Sygehus. Andre siger klart nej til at lukke sygehuset, andre siger klart ja, men mange tilsyneladende endnu ikke har taget stilling. Det fremgår med al tydelighed også, at spørgsmålet har sået voldsom uenighed i de enkelte grupper. Her er svar fra amtsrådspolitikere og en oversigt over, hvem der vil stemme ja eller nej til at lukke sygehuset i Skagen. Som det fremgår har mange ikke svaret ja eller nej - derfor spørgsmålstegnet. Svend Erik Hald (S): Jeg har meddelt, at jeg ikke under nogen omstændigheder kan stemme for en lukning af Skagen Sygehus. hvis der står i vores valgprogram (og det gør det, red.) at vi skal bevare alle de nordjyske sygehuse som en del af et sammenhængende sygehusvæsen og at det decentrale sygehusvæsen især på det medicinske område bevares, så kan vi altså ikke komme otte måneder efter amtsrådsvalget og i den grad ændre forudsætninger for, at vi fik et godt valg. Det er utroværdigt. Jeg står ved mit valgløfte og stemmer imod en lukning af Skagen Sygehus. Det vil komme til at koste menneskeliv, der er ikke mange penge at spare, og borgerne vil opleve en større grad af utryghed. Finn Olesen (S): Jeg må konstatere, at der er mange former for journalistik. Jeg har megen forståelse for den lokale interesse for bevarelsen af Skagen Sygehus, men jeg syntes nu, vi som politikere skal have lov til at gøre vores budget færdig. Jeg må tage afstand fra den ultimative måde, du spørger på. Efter 2. behandlingen af budgettet først i oktober bliver sagen afgjort, men jeg var med i flertallet bag sundhedsudvalgets instilling. Jens Christian Larsen (V): Jeg arbejder sammen med andre på en løsning, så Skagen Sygehus kan fortsætte som i dag. Derfor vil jeg ikke stemme for at lukke sygehuset, for udviklingen i sagen har vist, der må være en anden løsning end at lukke sygehuset.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...