NEJ SIGERE

"Skal Kulturcenter Stubhuset være centrum for kulturlivet i Rebild Kommune?"

Aase Knudsen Jensen, Terndrup. Endnu en skævvridning af Rebild kommune og en forfordeling af Støvring. Folk som bor i blandt andet Bælum og Terndrup vil da helt naturligt vende sig mod Hadsund og Aalborg i stedet for Støvring. Køretiden - og mulighederne med den offentlige trafik - er væsentligt bedre til disse to byer fremfor til Støvring. Hvorfor ikke dele pengene således at mange små kultursteder kan få glæde af dem? Eksempelvis Kulturmøllen med placering i Skovpavillionen i Bælum vil være et oplagt emne. Torben Andersen, Skørping Jeg mener netop Skørping har bevist, at der med ildsjæle og med folkelig opbakning uden særlig kommunal støtte har kunnet få et rigt kulturliv op at stå. For øjeblikket synes jeg, at seniorbiografen og landsbyerne i biografen er nogle rigtig gode eksempler. Den gamle Skørping kommune har aldrig gjort sig bemærket i støtte til kulturlivet - først når det var igang og man så kunne bryste sig lidt af det der skete i Skørping. Alt skal ikke til Støvring - det synes jeg er tendensen i den nye Rebild kommune. Ildsjæle lokalt og decentralt skal støttes og der skal være mange dynamoer i de 3 gamle kommunes byer. Søren Søe-Larsen, Kirketerp Ét stort fælles rådhus i Støvring. Samle 10. klasserne i Støvring. Udvidde Stubhuset i Støvring med 43 millioner for at skabe en Dynamo for kulturlivet i hele Kommunen osv osv. Vågn nu op kære valgte byrådmedlemmer - altså jer som ikke lige bor i Støvring By. I har trods alt også en stemme som tæller lige så meget som de andres -endnu!! Søren Jørgensen, Bælum Jeg synes det er fint, at der bliver investeret i kulturlivet, men jeg synes ikke om, at man nu også indenfor kulturlivet forsøger at centralisere det hele i Støvring, ligesom med næsten alt muligt andet! Man skal hellere sørge for at der er ordentlige kulturelle forhold, alle steder, da der jo bliver gjort en stor frivillig indsats for kulturlivet i alle hjørner af kommunen, og ikke kun i Støvring. Når der så samtidig fra kommunal side, ikke er sørget for ordentlige offentlige forbindelser, så kan man slet ikke kan komme til Støvring, hvorfor så samle det hele her? Svend Hørsman, Skørping Jeg mener at det er vigtigt, at Rebild kommune har gode tilbud overalt i kommunen, men det er vigtigt at fastholde Skørping som det kulturelle centrum.Kulturstationen er et unikt sted med Biograf og udstillings facilisteter med mulighed for afholdelse af forskellige arangementer. Bibliotekt og turistkontor og Banen lige på den anden side. Hele området er et særdelse flot område. Preben Bøgh, Øster Hornum Jeg syntes det er meget forkert at bruge så mange kommunale penge på det projekt. I en tid hvor de fleste skoler i Rebild har en meget stram økonomi.Rebild er den kommune i meget stor afstand der bruger færrest penge på folkeskoler. Det er ikke forsvarligt, og vil på længere sigt skræmme dygtigt personale væk. Som det er sket i ældreplejen i længere tid. Rebild kommune bør se at få styr på de ting som er deres opgave, og vente med fine prestige projekter som nyt rådhus og dette kulturfremstød. Peder Christensen, Suldrup Stubhuset skal ikke være Rebild kommunes kulturelle kraftcentrum. For dem har vi mange af. Stubhuset skal fortsætte med det man er gode til. Den folkelige kultur, i ordets positive betydning, Jyske Opera den ene dag og bankospil næste dag, bare for at tage et eksempel. For dem som er til den smalle kultur er der masser af andre tilbud. Endda steder hvor der gives højere driftstilskud. Hugo Mogensen, Øster Hornum Nu må centraliceringen snart stoppe. Pengene kan bruges meget bedre ved at styrke lokalsamfundene Niels Nørgaard Nielsen, Øster Hornum Det kan være godt nok at styrke Stubhuset, men ikke at centralisere på bekostning af andre kulturelle tiltag. Kulturstationen i Skørping har vist sin styrke i mange år. Kig Ind i Nørager ser også ud til at være kommet godt fra start. I Rebild viser folkemusikken både tradition og fornyelse. Mange kulturelle tiltag i de mindre byer har også deres styrker. I stedet for centralisering burde man satse på mangfoldighed og samvirke mellem de mange tiltag, så de supplerer hinanden i stedet for at kæmpe om de samme "kunder i butikken". Et slags kulturelt samvirke kunne være koordinator og inspirator. Mikkel Hoffmann Andersen, Skørping. Nej, jeg mener ikke Støvring, skal være kulturel centrum på bekostning af andre byer i Rebild kommune. Rebild er en landsby kommune, og hvis de samfund skal bestå, er det vigtigt, at man beholder kulturen, der hvor folk bor, og har noget at samles om lokalt. Men når Rebild kommune, beslutter at invisterer 43 millioner i et større og flottere Stubhus, må vi borgere i kommunen, håbe der kommer store og flotte arrangementer, som vi kan glæde os til. Lisbeth Nørgaard, St.Brøndum Med den infrastruktur Rebild kommune har på nuværende tidspunkt, vil Støvring aldrig blive centrum for kulturlivet i Rebild Kommune. Det vi har brug for er mange mindre kulturhuse, som vi allerede har i form af forsamlingshuse, haller, Kulturstatonen i Skørping, Kig Ind i Nørager, Stubhuset m.m. Altså en mindre udbygning af det, vi har i dag.Vi skal bygge på mangfoldigheden frem for et prestigeprojekt. Leon Sebbelin, Skørping Stubhuset pliver primært et kulturhus for Støvring - men alle er selvfølgelig velkomne til at bruge huset - ligesom alle er velkomne i Kik Ind i Nørager, når der foregår noget der. Knud V Christensen, Bælum Stubhuset ligger alt for indeklemt i byen - P-Pladser er et stort problem - Det er hurtigere at køre til Aalborg end til Støvring Kjeld Møller Eriksen, Bælum Nej jeg syntes ikke man skal bruge 43 millioner på at udvide Stubhuset i Støvring, set i lyset af de mange forskellige kulturelle tilbud der er rundt omkring i kommunen. Samtidig mener jeg at de mange penge kunne bruges på andre områder f.eks skole- og ældre- området, eller på udvikling af de mindre byer i Rebild Kommune. John Viuf, Bælum. En bygning gør det ikke alene. Kulturen og netværket er mere betydningsfuldt og her har Skørping gennem mange år vist vilje og evne til at nå flotte resultater ud fra et begrænset budget baseret på netop at udnytte disse egenskaber. Jens Roesdahl, Skørping. Umiddelbart er det en god ide at styrke det kulturele liv i kommunen, men vi ligger for tæt på Aalborg til at det er hensigtsmæssigt at bruge knappe, kommunale ressourcer på store, ambitiøse projekter. I stedet bør man styrke det frodige kulturelle liv, som allerede findes i flere byer. Helle Hansen, Sønderup Jeg tror ikke, at Stubhuset nogen sinde vil blive et centrum for kulturlivet i Rebild Kommune. Støvring ligge for tæt på Aalborg, hvor der er et rigt kulturliv. Kommunen skulle hellere styrke lokalmiljøerne og støtte de aktiviteter, der foregår der. Hans Bjørn, Terndup Fra Terndrup til Stubhuset er der 21 km ad nogle besværlige veje og dårlige offentlige busforbindelser især om aftenen og i weekends. Derfor er det mere atraktivt at deltage i kulturarrangementer i Hadsund og Aalborg. Erik Lassen, Bælum Som i de fleste andre spørgsmål, ser jeg helst en decentral struktur. Judith Marianne Frennung, Skørping Det vil være et stort tab, hvis det går ud over Kulturstationen og biograf i Skørping. Vi har i forvejen mistet vores hotel. Kulturstationen er et vigtigt samlingssted for byens borgere - med masser af musik, foredrag osv Jørgen Olesen, Støvring Decentralicering må være det mest fornuftige. Jeg mener ikke at Støvring bør være en storby. Jeg mener at nogle politikere har for store ambitioner. Dan Larsen, Skibsted Jeg mener at vi har et dejligt kulturhus i Skørping, det kan da ikke være rigtig at alt skal flyttes til Støvring det er jo ligemeget hvad der er i andre byer så vil de have at det skal samles i Støvring. De 43 millioner kan da bruges til mange andre ting især ude i de små landsbyer,det ville være mere fornuftig. Birgitte Aagaard-Nielsen, Øster Hornum Jeg mener ikke, at det kan passe, at en forholdsvis lille kommune som Rebild skal bruge så mange millioner på et kulturhus, når der er kulturhus i forvejen i Støvring og også i Skørping. Der er nok andet at bruge pengene til; ældrepleje, børnepasning, skoler og bløde værdier i stedet for et flagskib, som kun udvalgte alligevel vil bruge. Store kulturelle ting skal man alligevel til Aalborg for, og det er fint nok. Birgitte Ræbild Andersen, Moldbjerg. Jeg ser hellere, at man bruger de 43 millioner til at forbedre kulturlivet i de små samfund. Rebild kommune ønsker jo at styrke de små lokalsamfund og på den baggrund synes jeg vi skal passe på ikke kun at støtte, udvide og forbedre i kommunens større byer, men derimod fordele pengene bredere og tilbyde attraktive kulturelle tiltag lokalt. Birgit Møller Sørensen, St.Brøndum. Der finder mange forskellige folkelige/kulturelle aktiviteter sted i hele Rebild kommune. Det er godt for hele kommunen, at der sker noget rundt omkring i landsbyerne - det skulle hellere hjælpes på vej. Mange mennesker er således aktivt deltagende i diverse arrangementer, og det er et "must" for at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne, som regeringen jo tilstræber bl.a. med sit LAG-Himmerland program. Hvem gider ellers bo ude omkring, hvis alt skal foregå i Støvring. Der er centralisering nok i hele det offentlige apparat. Det er vist kun i Støvring by centraliseringstanken lyder godt. Kommunen er helt ny, og centralisering er et forkert signal at sende så tidligt. Hvis et reelt behov skulle vise sig senere, kan man jo altid tage ideen op igen. Birgit Brynildsen, Skørping Jeg håber virkelig, at der stadig kan være mangfoldighed i vores kommune. Frugtbart samarbejde mellem kulturinstitutioner vil være vejen frem. Der må være plads og rum til kulturinstitutioner flere steder i kommunen, med et lokalt særkende. Arne Førster, Askildrup. Støvring har aldrig været i stand til at præstere noget særligt betydningsfuldt i kulturel henseende. Skørping og senest Bælum har vist bemærkelsesvædige resultater m.h.t. kulturelle arrangementer. Selvfølgelig skal Støvring have mulighed for at forsøge at højne kulturen - til gavn for hele kommenen, men et kulturelt centrum kræver folk med kulturel insigt og ildsjæle, som er villige til at gøre en frivillig, ulønnet indsats ud over det sædvanlige - og foreløbig befinder kulturen sig trygt og godt i den gamle Skørping kommune. Anni Hyldgaard, Haverslev. Jeg synes ikke det er pengene der skal bestemme, hvor kulturlivet skal have sit centrum. Bør man ikke istedet for se på, hvor man indtil nu har haft et godt kulturliv. Skørping har i mange år vist hvad der skal til, så min umiddelbare holdning er, at et kommende kulturcenter bør ligge i Skørping, hvor man i forvejen har de ildsjæle og igangsættere, der skal til for at gøre et sådant center levende. Allan Rank, Bælum Hvorfor skal Støvring være centrum af alle former for udvikling i denne kommune, når vi har et rimeligt nyt muligt kulturelt centrum i nabobyen Skørping (Kulturstationen). Endnu 43 millioner til Støvring - det er splid af pengene på nuværende tidspunkt.