Nej-sigernes kommentarer

Svend Mikkelsen Sæby: Når jeg siger nej til spørgsmålet, er det mest fordi jeg mener kirkerne har så rigeligt med penge, i sær i forhold det publikum de egentlig har, det er jo stadigvæk ikke så sjældent med meget tomme kirker. Og så er jeg måske ikke den bedste til at besvare, idet jeg for nogle år siden meldte mig ud af Folkekirken. René Johansen, Frederikshavn: Jeg ser helt klart et behov for at komunerne skal have lov til at udvide sine aktiviteter, frem for kirkerne. Det er faktisk uhyggeligt, at der skal spares på ældre, børn og andre offentlige serviceorganer. Det eneste sted der ikke spares, er det sted de færreste bruger- nemlig kirken. Peer Risager, Høkeren i Voersaa: Fakta er, at folkekirken generelt mister medlemmer. Ikke bare her, men i hele landet. Hvilket jo betyder, at der bliver tilført færre midler via kirkeskatten. En hver anden, kommune som virksomhed, skal, for at fortsat kunne eksistere, sætte sine udgifter i relief til sine indtægter. Derfor mener jeg, som hovedregel, at kirkerne bør det samme. Lene Østner,Sæby: Det virker helt urimeligt at, kirkerne i modsætning til kommunerne, kan udvide aktiviteterne. Jeg tror det til dels skyldes, at mange ikke tager deres medlemsskab af folkekirken alvorligt. "Pyt være med den tusse om året". Sådan er virkeligheden bare ikke. Folkekirken får bevillinger på baggrund af medlemstallet - ikke fremmødet. Derfor kan man heller ikke klandre kirkernes gabende tomhed, når visse mennesker er for dovne til at melde sig ud. Hans Z. Boesen,Frederikshavn: Med de besparelser og nedskæringer der skal foretages i Frederikshavn Kommune, og for den sags skyld overalt i landets kommuner, for at få budgeterne til at hænge sammen, virker det helt ude af proportioner for menigmand, at driftsrammen for kirkekasserne kan have en vækst af den størelse. Gunner Mortensen, Frederikshavn: Jeg syntes der er alt for lidt styr på, hvad Kirken bruger pengene til. Det kan ikke passe at reparationer på kirkerne valg af håndværker, at det aldrig kommer ud i licitation. Jeg har set masser af gange at det er den samme maler som går og arbejder på Flade Kirke. Og så er det menighedsrådet der bestemmer om man må holde julekoncert i Kirkerne, det kan ikke være rigtigt , når Kirkerne står " gabende" tomme næsten hele året, og så muligheden er der for at få Kirken fyldt op til jul. Fransisca Nini Torpsdal, Sæby: Taget i beragtning hvor få mennesker der bruger kirken, og flere og flere mennesker vælger kirken fra, så ville jeg foretrække at kirken blev privatiseret.For mange mennesker er reinkarnation jo en del af deres forståelse og det at tro er blevet meget mere bredtfavnende, hvad der også er fint nok, så længe tro ikke handler om begrænsning men kærlighed, og der er ikke en sandhed men ufattelig mange, som hver især er lige gode. Erik Agerholm, Herlev: Frederikshavn Kommune har mere brug for pengene end Kirken. Gynther Mølgaard. Voerså: Jeg mener at kirken burde vise sin næstekærlighed,ved at tilpasse kirker og menighedshuse m.m. efter behov,og så vise "næstekærlighed" ved at støtte sygehuse/plejehjem evt. ældre o.a. Hanne Heilman, Skagen: (...) Nu stiller alle store krav og det til trods for at flere folk helt fravalgt folkekirken, så benytter de fleste danskere nok kun kirken til de store mærkedage, som dåb, konfirmation, bryllup og begravelser og ved højtiderne, hvor de musiske arrangementer dog tiltrækker en del extra publikum. Det er moderne og dermed et krav, at alle små, som større kirker, hver især skal egen sognegård, hvorved man så påtager sig ansvaret for flere bygninger og også øger udgifter betydeligt. Da man nogen steder end ikke holder gudstjeneste hver søndag, medens man andre steder overvejer anden anvendelse eller helt at frasælge kirke eller præstegård, så skal det lokale menighedsråd vel overveje grundigt hvorledes pengemidlerne så skal anvendes !!! (...)